Bakgrunn: Kommunen vil ikke gå med på avtale

– Vi er litt overrasket over det kommunen presenterer på VOL i dag. Den tonen vi opplever nå fra Hadsel kommune gagner ikke fremdriften for prosjektet. Det kan til syvende og sist sette prosjektet på spill, sier museumsdirektør, Geir Are Johnsen på telefon.

Han forteller at han og styreleder reagerte med vantro da de så oppslaget på VOL.

– For å si det slik, jeg har sittet i telefonmøte med styreleder i Museum Nord i dag. Beskjeden fra henne var klar. Hun sier hun trodde vi var ferdige med forhandlingene og at saken nå skulle legges frem for kommunestyret.

Museet slik det kan bli.

Uenige

Stridens kjerne er de 40 millioner kronene som må til for å realisere prosjektet. 160 millioner kroner er kostnadsrammen i dag, men anbudskonkurransen har vist at museumsprosjektet slikt det er planlagt nå ligger an til å koste 200 millioner kroner.

Museum Nord vedtok 5. juni å bevilge 20 millioner kroner gjennom økt husleie til Hadsel kommune. Dette kom dog med flere betingelser, deriblant at Hadsel tar opp et lån på ytterligere 20 millioner kroner – noe som bringer bidraget til Hadsel til totalt 70 millioner kroner. Museum Nord og Stat og Fylke står så for resten av pakka.

I et intervju med VOL tidligere i dag, uttalte Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune at han mente Museum Nord hadde oversolgt sitt budskap og at de 20 millioner kronene de kom med, til syvende og sist «kun» var 11 millioner kroner slik at Hadsel måtte opp i 30 – totalt 80 millioner kroner.

Museumsdirektør Johansen forstår ikke hvordan kommunen kommer frem til disse tallene:

– Jeg forstår ikke tonen fra kommunen og økonomisjefen. Museum Nord har strukket seg langt for å komme dit vi er i dag. Vi har vært på tilbudssiden hele veien. Vi mener vi hele tiden har jobbet ut fra de tallene Hadsel kommune har kommet med, sier Johansen.

En uttalelse som falt direktøren tungt for hjertet, var at Museum Nord ikke hadde bidratt med mange midler i kroner og øre til prosjektet og at det var Hadsel kommune som sto for brorparten og for risikoen.

– I forrige runde da arkitektene tegnet og kalkulerte viste det seg at vi mangle 40 millioner. Da gikk vi foran og løste det sammen med stat og fylke. Da fikk vi økt driftsstøtte til Museum Nord som igjen førte til at vi kunne gå inn og drifte museet. Så ble Hadsel med på en større andel igjen, sier han og fortsetter:

– Så kom det ut på anbud, og vi måtte komme opp med nye 40 millioner. Igjen så strekker vi oss. Vi skjønner at vi ikke kan gå en ny runde. Derfor gjør vi det vi kan for å løse dette raskt og godt.

Johansen forklarer videre at uttalelsen fra Hadsel kommune om at kun 11 millioner kroner kommer inn fra Museum Nord, mens han mener det er 60.

– Da står vi rimelig langt fra hverandre, sier han oppgitt.

Har forhandlet

Løveng Hansen reagerte ovenfor VOL på det han mente var et forsøk på omkamp fra Museum Nord på flere punkter. Deriblant hvem som skal drifte, ta risiko og renter. Uenigheten har også gått på det at Museum Nord ønsker å skille ut driften av museet i et eget selskap som Hadsel kommune er medeier i.  Dette har Hadsel kommune vært imot fra starten.

Partene har de siste dagene forhandlet. Inntil for et par dager siden forteller Johansen at dette gikk fint.

– Partene har jobbet konstruktivt lenge både med utviklingen av prosjektet, og med tanke på å få formalisert en avtale. Det har vært en god tone hele veien, inntil for å dager siden etter siste gjennomgang før saken skulle opp til kommunestyret. Det kom da fram en uenighet om hvorvidt kommunen kan kreve husleie for det som ligger i den opprinnelige delen av prosjektet, hvor stat og fylke deltar sammen med kommunen i finansiering av investeringen med 40 Mill. hver. Dette ble avklart i 2016, med ordfører, fylkesråd og departement.  Det virker for meg som at det er kommunen som vil ha omkamp her, sier Johansen.