I en tale på åpningsdagen til Aps landsmøte anmodet han partifellene om å avvise kompromissforslaget som er lagt fram. Der tas det til orde for konsekvensutredning av noen av de omstridte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Hussaini kalte forslaget et «såkalt kompromiss».

– Det åpner for fremtidig oljeboring i det mest sårbare området, slo han fast.

Hussaini understreket at kunnskapsgrunnlaget allerede er godt nok for å droppe oljeaktivitet og pekte videre på at heller ikke AUF ber om varig vern av hele området.

– Konsekvensutredning er det første juridiske og formelle steget mot en åpning, sa Hussaini.

– Dersom vi virkelig er ute etter ny kunnskap, bør vi vente på forvaltningsplanen i 2020. Det er dette som vil være i tråd med Aps politikk, nemlig en føre-var-holdning. Konsekvensutredning nå er ikke å velge kunnskap, det er å ignorere kunnskap, slo AUF-lederen fast.

Fakta om striden om oljeutvinning utenfor LoVeSe:

* Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, og Ap har ønsket å utrede konsekvensene. De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Aps programkomité har foreslått en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

* Søndag 19. mars var det klart at et flertall av fylkespartiene sier ja til kompromisset. Aps landsmøte 20. til 23. april tar den endelige avgjørelsen.

* Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Høyres landsmøte vedtok 18. mars konsekvensutredning av alle tre områder.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.