Skal Vesterålen og Lofoten knyttes sammen under Hadselfjorden? Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er som kjent i full gang med å utrede fremtidig transportløsninger over fjorden, hvor tunnel er et av alternativene.

I forbindelse med arbeidet med konseptutvalgutredningen (KVU) har vegvesenet invitert til idéverksted om prosjektet i Hurtigrutens hus 25. oktober.

Utredningen er i gang

Dette for å involvere befolkning, næringsliv, organisasjoner, kommuner og andre offentlige interesser som skal involveres i prosessen.

- Hensikten med KVU-verkstedet er å få innspill til hvordan situasjonen oppleves, hva slags behov som er, og å få synliggjort ideer om transportsystemet i Vesterålen og Lofoten, med særlig henblikk på aksen Sortland-Melbu-Svolvær, skriver vegvesenet i invitasjonen til møtet.

Samarbeider om Hadselfjordtunnelen