I uke 10 ble det landet 3.144 tonn skrei i Øksnes. Totalen stoppet dermed på 17.208 tonn. Dermed er det langt igjen til rekorden på nesten 30.000 tonn.

I Øksnes er det levert torsk til en førstehåndsverdi av 238 millioner kroner. Verdien av hyse- og seifangstene ligger hver rundt 25 millioner kroner, så tilsammen er fangstverdien levert Øksnes på 291 millioner kroner så langt i år.

Totale landingstall for torsk per uke 10 (i tonn)

Øksnes  17.208 Andøy   10.558Bø          4.383Værøy    2.378Røst       5.350Vågan    6.216