Gjensidige markerer sitt 200-årsjubileum med «Det Store Brannløftet». De har delt ut ambulanser og utstyr til kommuner rundt omkring i landet.

Redde flere i vann

Brannvesenet i Hadsel fikk utdelt røykdykkerutstyr til seks mann, til verdi av 42.000 kroner. I tillegg fikk de utdelt overflateredningsutstyr til fire mann til verdi av 200.000 kroner.

– Dette er viktig for en kystkommune som Hadsel med mye sjø og hav. Kommunen har ikke investert i sånt type utstyr fra før av, sier brannsjef i Hadsel, Øyvind Skjørholm.

– Overflateredning er en tjeneste for å redde mennesker i vann. Vi kan plukke opp mennesker som kan ha falt fra en båt, falt fra ei bru eller som er fulle og faller i havet etter en tur på Rødbrygga. Det er mange scenarioer, sier Skjørholm.

Overflateredning skjer oftest om vinteren hvor det mest typiske er isfiskeren, skiløperen eller skøyteløperen som går gjennom isen, skriver fagbladet Brannmannen.

Skal kurses

Overflateutstyret er alt fra tørrdrakt, hjelm, svømmeføtter og snorkel.

Med «Det Store Brannløftet» har Gjensidige valgt å satse på fire områder: overflateredning, erfaringslære, simuleringstrening og ledelse.

– Drukning er et område som tar flere liv enn de som omkommer i brann, men fokuset i norske brannvesen er i snitt vesentlig mindre enn det som har vært rettet mot branner. I prosjektet er det et ønske om å utruste de brannvesen som ønsker det, og samtidig lære opp instruktører innenfor politidistriktene som får i ansvar å lære opp lokale instruktører. Forankring av kurskonseptet og utrullingen vil skje i samarbeid med Norges brannskole, skriver Gjensidigestiftelsen.

Levert i januar

Utstyret blir levert til Hadsel i januar. Og mannskapet får utdanning i overflateredning. Kursfolk vil sendes til Hadsel.

– Vi er veldig fornøyd med dette. Dette er et veldig stort beredskapsløft for Hadsel kommune, noe som vil komme befolkningen til gode, sier Skjørholm.

– Det er kjempebra, dette er utstyr vi ikke har hatt tidligere. Nå er vi mer rustet for slike type situasjoner, sier Pål Ringstad, Frank Kristensen og Håvard Håkon Klaussen.