Norengros Helseservice AS på Børøya har de siste årenevalgt å heller gi så det monner en gang i året, heller enn å bidra medsmåsummer gjennom året.

Iår ble potten rekordhøy: Totalt deles det ut hele 150.000 kroner isponsorgaver, basert på innkomne søknader.

I år var det fem søkere som ble plukket ut:

Lekang ski- og bygdelag får 25.000 kroner for å fårealisert en astronomisk vandringssti, med utgangspunkt i kulturminneparken påHadsel.

Stokmarknes orienteringslag fikk 5.000 kroner tilutstyr som skal brukes til å bygge opp et fast orienteringstilbud til barn ogunge.

Melbo turnforening, som i all beskjedenhet barehadde søkt om rabatt, fikk hele 50.000 kroner i støtte til å kjøpe innengangsutstyr som skal brukes når de neste helg skal beverte 750 turnere, førstog fremst barn, på turnstevnet på Melbu.

Stokmarknes Handballklubb får 40.000 kroner istøtte for å arrangere en handballskole for ungdom.

Junkeren IL får 30.000 kroner i støtte til å kjøpeinn førstehjelpsutstyr.

- Vi økte beløpet fordi vi fikk så mange gode søknader. Visynes det er fantastisk å få være med å støtte, sier Håkon Nilsen, som startetopp bedriften midt på åttitallet.

Sammen med Camilla Skog Rodal var han vert under enuhøytidelig og trivelig sponsormiddag tirsdag ettermiddag.

Les mer om de ulike prosjektene i Vesteraalens Avistorsdag.