Gnr 34, bnr 97 er overdradd fra Solveig-Ann Eleonore Solvang-Sørensen og Fritz Sørensen til Trude Haraldsvik Johansen og Joachim Steen (02.03.2017)

Einars vei 6 (Gnr 42, bnr 200) er solgt for kr 1.880.000 fra Gudmund Are Hansen til Martin Andre Jakobsen og Linn Ravn (06.03.2017)

Haugnesveien 29 (Gnr 48, bnr 240) er overdradd fra Gunn Johanne Marie Nilssen til Kjetil Nilsen, Roy Bjarne Nilssen, Siv Nina Nyheim og Line Monicha Otterholm (07.03.2017)

Haugnesveien 29 (Gnr 48, bnr 240) er solgt for kr 1.400.000 fra Kjetil Nilsen, Roy Bjarne Nilssen, Siv Nina Nyheim og Line Monicha Otterholm til Kim-Roar Sætervoll (07.03.2017)

Andel av Gnr 60, bnr 335 er overdradd fra Edith Kaurin til Erling Magnar Kaurin (10.03.2017)

Andel av Gnr 60, bnr 334 er overdradd fra Erling Magnar Kaurin til Edith Kaurin (10.03.2017)

Gnr 14, bnr 42 er solgt for kr 575.000 fra Stig Simon Basing, Daniel Toften og Monica Toften til Morten André Brun Larsen (14.03.2017)

Gnr 26, bnr 83 er overdradd fra Anne Marie Schaug til Børge Liavik, Kari Anita Nordahl, Harry Schaug, Helge Jonny Schaug og Sissel Schaug (15.03.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 26, bnr 209

Gnr 26, bnr 268 er solgt for kr 950.000 fra Ola Lønnum til Jorunn Margrete Nordmo (15.03.2017)

Andel av Haugnesveien 18 (Gnr 48, bnr 183) er solgt for kr 600.000 til Geir Anders Nilsen og Sylvi Anita Øygård (17.03.2017)

Gnr 26, bnr 5 er solgt for kr 300.000 fra Ola Lønnum til Bernt Jonny Åshagen (17.03.2017)

Salget omfatter også Gnr 26, bnr 10

Salget omfatter også Gnr 26, bnr 18

Salget omfatter også Gnr 26, bnr 238

Andel av St Hansvn 12 (Gnr 42, bnr 196) er overdradd fra Daniel Alexander Ewald til Stine Anita Dølmo (21.03.2017)

Andel av Gnr 36, bnr 7 er overdradd for kr 370.000 fra Kristine Jacobsen til Arne Robert Svendsen (22.03.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 36, bnr 41

Andel av Gnr 61, bnr 32 er overdradd til Liv Ramsland og Paul Torstein Ramsland (24.03.2017)

Kilde: Statens kartverk