8. august sendte Nordland fylkes fiskarlag et brev til Sortland kommune der de konkluderer med at de «etter en samlet vurdering (har) kommet til at vi ikke har motforestillinger til at søknaden innvilges.» Søknaden de sikter til, er Eidsfjord sjøfarms søknad om å opprette et nytt anlegg utenfor Holand i Sortland.

Onsdag kveld skal det være folkemøte om planene, og mange på Holand skal ha reagert negativt på at fiskarlaget har kommet med en slik uttalelse.

– Ikke kjent aktivitet

Det er Elisabeth Karlsen som har vært saksbehandler for fiskarlaget i saken, men hun er sykmeldt for øyeblikket. Derfor er det daglig leder Steinar Jonassen som svarer på VOLs henvendelse.

Han sier de i forkant av at brevet ble sendt ut, har forsøkt å kartlegge fiskeriinteressene i området.

– Verktøyet vi bruker i tillegg til lokale fiskarlag er Fiskeridirektoratets kart over fiskeriaktivitet. Det sier at det ikke er fiskeriaktivitet der. Det er noe i nærheten, et område noen kilometer vest, og et par kilometer sør. Ut over det, og at vi ikke fikk noe tilbakemelding fra Sortland fiskarlag, gjorde det at vi ikke kom til at vi hadde noe imot dette, sier Jonassen.

De har altså kontaktet det lokale fiskarlaget, men dette har ikke kommet med merknader. Dette står også i brevet fra fiskarlaget.

Jonassen påpeker dessuten at de må forholde seg til kommunens vedtatte arealplan.

– Det er jo sånt at når en kommune har avsatt et område som rent akvakulturområde, har det allerede foregått en prosess lokalt i forkant av det. Der man blant annet vurderer andre interesser, som fiskeri og miljøinteresser, sier han.

– Ikke vært klar over fiske

Jonassen sier de i etterkant av at brevet ble sendt ut, ble kontaktet av en mann som sier at han pleier å fiske kveite i området.

– Vi har ikke vært klar om at området brukes til kveitefiske, og har bedt ham sende en egen henvendelse til kommunen om saken, sier Jonassen.

Den aktuelle fiskeren er ikke medlem om fiskarlaget, og da kan de heller ikke bistå ham, sier Jonassen.