I storsalen i Hurtigrutens Hus skal flinke kulturskoleelever stå på scenen for siste gang i år. Etter en usikker høst for Hadsel kulturskole, skal året avsluttes med vakker julekonsert.

Usikkert

– Dette året som har gått har for oss i kulturskolen vært preget av en del usikkerhet for oss ansatte, sier tillitsvalgt i kulturskolen og musikklærer Stine Sivertsen til VA.

Hadsel kulturskole hadde satset på å endelig komme seg i nye lokaler i kulturhuset  over jul. Men like over jul blir det nok ikke. Kulturskolens rektor har også gått av med pensjon, og stillingen blir ikke gjeninnsatt. Den administrative jobben er nå tatt over av kultursjefen i Hadsel kommune, Kari Ann Olsen Lind.

Store kutt

I høst la rådmannen i Hadsel fram budsjettforslag for 2017-2020. For Hadsel kulturskole kan dette lede til et bristepunkt. Det er foreslått å redusere fritidstilbudet betraktelig. Utover rektorstillingen, som allerede har falt bort, kuttes 200 prosent stilling. I dag er  det åtte musikklærere og en kontorarbeider som har alt fra 10 til 100 prosent stilling.

Kulturskolen i Hadsel var i sjokk over de brutale kuttforslagene, og har i ettertid fått stor støtte fra lokalsamfunnet.  Stine Sivertsen håper engasjementet viser kulturskolens store betydning for Hadsel kommune.

Betydningsfullt

– I etterkant av offentliggjøringen har vi opplevd et fantastisk engasjement fra lokalbefolkningen, kollegaer og det frivillige kulturlivet. Kulturskoler fra andre nabokommuner, men også kommuner på Sør- og Vestlandet, har tatt kontakt med meg og lurt på hva som skjer og støttet oss. Støtten fra alle hold har betydd utrolig mye for oss.  Det har engasjert gamle elever som opplevde Hadsel kulturskole som «springbrett»  til sin profesjonelle musikerkarriere. Men det har også engasjert våre nåværende elever. Elevene som opplever spilletimen sin som ukas høydepunkt, og som nå er bekymret, sier Sivertsen.

– Givende

I posisjonens budsjettforslag foreslås det å tilbakeføre kun ett årsverk i kulturskolen, sammenliknet med rådmannens forslag. Opposisjonen i Hadsel vil beholde alle stillingene i kulturskolen.

15. desember skal kulturskolens skjebne avgjøres av Hadsel-politikerne i kommunestyret. Sivertsen understreker at de skal forsette å kjempe for fritidstilbudet.

– Vi synes det er utrolig givende, sier Sivertsen.