Vol.no har tidligere i dag meldt at Leif A. Iversen - Andøyordfører gjennom 16 år og æresmedlem i Nordland Høyre - melder seg ut av partiet etter 53 års medlemskap.

Han får full støtte fra FRP-politiker John Hempel i Sortland, som i ekstremt klare ordelag gir uttrykk for hvorfor han har mistet all tillit til sitt parti, og derfor melder seg ut av FRP med umiddelbar virkning.

- Det som skjer nå i regionen vår er en ren henrettelse av lokalsamfunnet og vil ha store konsekvenser for Vesterålen.  Jeg har derfor valgt å melde meg ut av partiet i ren protest mot det regjeringen legger opp til, skriver Hempel i en mail.

Jon Hempel trakk seg ut av politikken etter kommunevalget i fjor høst. Den tidligere varaordføreren i Sortland, har vært trofast medlem av partiet i 25 år, frem til nå.

Ble mer og mer forbannet

Han forteller at beslutningen om å melde seg ut, har bygget seg opp etter at han har lest en rekke avisartikler om nedleggelsen.

- Jo mer jeg leste, til mer forbannet ble jeg. Jeg tenkte at jeg ikke kan være medlem av et regjeringsparti som støtter nedleggelse av flystasjonen på Andøya, forteller han til VOL mandag kveld.

- Blir tragedie

Hempel legger ikke skjul på at han er svært skuffet over partiet han har vært medlem av i 25 år.

- Nå er ikke jeg aktiv i politikken lenger, men jeg har vært partimedlem frem til nå. Å sitte å se på at mitt eget parti støtter noe som vil bli en tragedie for Andøy og hele Vesterålen, kan jeg rett og slett ikke være med på. Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil det få store ringvirkninger for alle kommunene i regionen. Og ikke minst vil det være en tragedie for næringslivet, sier han, og legger til at det er ekstra skuffende at Frp, som har vært særlig opptatt av forsvarspolitikk, stiller seg bak det kontroversielle forslaget.

Ble inspirert av Iversen

I utgangspunktet hadde ikke Hempel tenkt å ta forslaget til media, men ombestemte seg tidligere i dag, da tidligere Andøyordfører, Leif A. Iversen, offentliggjorde at han ville trekke seg fra sitt parti, Høyre, etter 53 års medlemskap

- Om det hjelper, vet jeg ikke. Men jeg ønsker å marker hva jeg mener og å vise min motstand. For alt jeg vet, kan det hende at det er flere som har meldt seg ut, sier han.

Ute for godt?

Dersom forslaget om nedleggelse ikke går gjennom Stortinget, kan ikke Hempel svare på om han ombestemmer seg og melder seg inn igjen i partiet.

- Det er for tidlig å si noe om nå. Det gjenstår å se hva paritet gjør. Selv om det er mange ting jeg har vært uenig med Frp i, var dette forslaget dråpen som fikk det til å renne over. Å rasere et lokalsamfunn som dette forslaget vil gjøre, kan jeg rett og slett ikke støtte, slår en engasjert Jon Hempel fast.

Vedtok uttalelse

I møtet der Iversen kunngjorde sin utmeldelse fra Høyre vedtok et enstemmig kommunestyre følgende uttalelse - der man krever at alle tall og vurderinger skal legges frem for offentligheten:

"Andøy kommunestyre er meget overrasket over at regjeringen i Langtidsplanen for Forsvaret foreslår å legge ned Andøya flystasjon og flytte 333-skvadronen til Evenes.

Andøy kommunestyre mener utredningene som ligger til grunn for regjeringens konklusjon vedrørende Andøya flystasjon ikke er korrekte, og krever derfor at grunnlaget for meldingen hva angår vurdering av investeringer og drift – samt de samfunnsmessige konsekvensene – gjøres tilgjengelig.

Forsvaret har gjennom flere tiår vært underfinansiert. Dette har medført at Forsvarets operative evne gradvis har blitt svekket. Når nødvendige endringer skal gjennomføres er det derfor av avgjørende betydning at grunnlaget for beslutningene er korrekte og etterprøvbar.

Når regjeringens beslutninger i vesentlig grad er basert på analysene utført av Pricewaterhouse Coopers (PWC) etter oppdrag fra departementet, og en rekke av deres analyser har store mangler, må regjeringen og Stortinget sørge for at manglene blir rettet opp før langtidsmeldingen behandles i Stortinget.

Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som etter oppdrag fra Andøy kommune har analysert konsekvensen av nedleggelse av Andøya flystasjon, konkluderer med at Andøya flystasjon er den beste operative og den billigste løsningen for Forsvarets maritime patruljefly, dette være dagens P-3-Orion eller fremtidens P-8 Poseidon.

Andøy kommunestyre viser også til at tidligere utredninger utarbeidet av Forsvars- og Finansdepartementet viser at Andøya flystasjon er den beste operative og rimeligste løsningen.

Andøy kommunestyre er svært kritisk til at regjeringen ikke har tatt hensyn til konsekvensene for Andøya Test Center (ATC) og Andøya Space Center (ASC) dersom Andøya flystasjon nedlegges.

For ATC og ASC er Andøya flystasjon avgjørende viktig for å opprettholde og videreutvikle dagens unike kapasitet.

Hvordan utredningsfirmaet PWC har kommet til en annen konklusjon vedrørende konsekvensene for ATC og ASC, til tross for at spesielt ATC klart har tilkjennegitt at en avvikling av Andøya flystasjon med stor sannsynlighet vil bety avvikling av ATC og i tillegg medføre store driftsutfordringer for den ordinære driften ved ASC, ser kommunestyret svært alvorlig på.

Andøy kommunestyre registrerer også at PWC har en fundamentalt annen vurdering av de generelle samfunnsmessige konsekvensene av en nedleggelse enn hva Samfunnsøkonomisk Analyse AS har.

Andøy kommunestyre mener regjeringen og Stortinget må avklare hvordan det er mulig å konkludere så forskjellig med hensyn til de samfunnsmessige konsekvensene."