– Om vi skal revurdere må Regionrådet og OSO hoste opp et par overleger for oss. Vi har snudd alle steiner for å finne ei løsning. Det er ikke forsvarlig for oss å holde åpent og har ikke noe annet valg, sier han.

Bakgrunnen er ifølge Klaussen at Distriktspsykiatrisk Enhet fra før av har få leger og i det daglige er avhengig av å leie inn overleger fra bemanningsfirmaer. I jula ble det en spesiell situasjon.

– Etter planen skulle vi få inn en overlege fra et firma nå i jula. Hun meldte avbud nå. I tillegg ble den legen som skulle være på vakt også sykmeldt. Dermed hadde vi bare en overlege igjen. Vi kan ikke ha én overlege på vakt hele jula og hadde derfor ikke noe annet valg enn å stenge, sier Klaussen.

Nordlandssykehuset Vesterålen: Stenger psykiatrisk vakttjeneste i jula og romjula Mangel på overlegespesialister fører til stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula. – Ikke synsk

Regionrådet og OSO er kritiske til at dette kommer to dager før stengingen finner sted. Klaussen forklarer at det er beklagelig, men igjen uunngåelig.

– Jeg er ikke synsk og kunne ikke forutse at dette skulle skje. En lege avbestiller og en blir syk. Det skjer og når vi har få leger fra før av er vi sårbare, sier han.

– Hva kan en lære av denne situasjonen?

– Det ideelle ville vært å hatt nok overleger slik at vi ikke var så sårbare. Slik er det ikke. Vi gjør vårt beste for å få dette til å gå rundt og jeg er trygg på at vi vil være operative etter jul.

Vil ha vakttjeneste

Klaussen mener kritiken fra Mental Helse, OSO og Regionrådet er overdreven og hevder beredskapen er god.

– Vi har forvakter i Bodø som det kan konfereres med. Er det behov for innleggelse så kan det håndteres i samarbeid med denne. Som det står i brevet så gjelder dette Vesterålen. Lofoten er fullt istand til å ivareta akutte situasjoner som oppstår. De har ikke egne døgnplasser på DPS-nivå, og bruker døgnplassene i Vesterålen når det er behov for det, sier han.

Overordnet Samarbeidsorgan: - En ytterst vanskelig og ubeleielig situasjon Overordnet Samarbeidsorgan er også særs kritiske til stengingen ved allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula ved Nordlandssykehuset Vesterålen. – Kontakt lege

Pårørende av de som trenger hjelp i dagene DPS er stengt bes kontakte fastlege eller legevakt.

– Det er alltid den veien det går først uansett. En skal først kontakte legevakt eller lege. Om det er behov for innleggelse så tar de igjen kontakt med DPS i Salten. De kan så hendle saken videre. De vil så sende en henvisning til oss som vi vil ta tak i så snart vi er på plass igjen etter den 28. desember, sier Klaussen.