Bladet Vesterålen skriver onsdag om Hjørdis og Oddgeir Nilsen, mangeårige ansatte ved Sandnes skole, som hevder Hadsel kommune har truet dem med oppsigelse og gått ulovlig frem for å bli «kvitt dem». Arbeidsgiver skal også ha gjort skjult opptak av en samtale.

Kritisk til nedleggelse

Ekteparet Nilsen skal blant annet ha fått et forhåndsvarsel om oppsigelse, hvor en av begrunnelsene var beskyldninger om at de har vært involvert i arbeidet for å etablere montessoriskole på Sandnes. Nilsen er plass- og hovedtillitsvalgt for Skolenes Landsforbund (SL) og tidligere Ap-politiker, og har ytret seg kritisk til nedleggelsen av ungdomstrinnet på vegne av SL.

– Vi ble først og fremst beskyldt for at vi holdt på med å jobbe for «en annen arbeidsgiver». Det var helt urimelig, sier Hjørdis Nilsen til Bladet Vesterålen.

Kontrolltiltak

Nilsen sier til avisen at det har blitt iverksatt kontrolltiltak overfor henne uten at hun ble varslet. Nilsen hevder også at arbeidsgiver har gjort opptak av en samtale med henne på hans kontor, uten at hun visste om det.

– Etterpå ville han spille det av på et drøftingsmøte 20. mars, der både rektor, personalsjef og oppvekstsjef deltok – uten at noen av dem stoppet den straffbare handlingen. Det gjorde jeg og min tillitsvalgte sentralt fra Skolenes Landsforbund, som var med på møtet, sier Nilsen til avisen.

Hun mener Hadsel kommune i denne saken har forsøkt å kvitte seg med en hovedtillitsvalgt med sterke meninger om skolesaken.

Personalsjef Espen Bjørnsund Gundersen kommenterer saken slik overfor VOL:

– Er det greit å gjøre opptak av samtaler uten at en motpart vet om det?

– Nei, det er ikke greit, sier personalsjefen.

Taushetsplikt

Hadsel kommune har taushetsplikt i personalsaker, og kan derfor ikke gå inn på den konkrete saken. Ekteparet Nilsen sier til Bladet Vesterålen at de ikke ønsker å frata arbeidsgiveren fra taushetsplikten.

– Hva gjorde dere da dere ble kjent med opptaket?

– Vi vil ikke gå inn og kommentere de konkrete hendelsene i denne saken. Vi skulle gjerne opplyst saken fra to sider, men vi har ikke blitt fritatt fra taushetsplikten, og det forholder vi oss til, sier Bjørnsund Gundersen til VOL.

På spørsmål om saken har fått konsekvenser for vedkommende som gjorde opptaket, viser han til samme svar.

– Har denne saken sammenheng med at tidligere rektor har fått en ny stilling i kommunen?

– Rektor har gått over i ny stilling fordi det var behov for hans kompetanse i et annet prosjekt, sier Bjørnsund Gundersen.

– Skal mye til

Seinorrådgiver i Datatilsynet, Bård Soløy Ødegaard, sier til VOL at regelverket åpner for kontrolltiltak på en arbeidsplass, men at en rekke krav må være oppfylt for at det skal kunne skje.

– Det skal veldig mye til for at man tillater hemmelig overvåkning på arbeidsplassen, sier Soløy Ødegaard, som uttaler seg på generelt grunnlag.

– Et viktig prinsipp ved kontrolltiltak og overvåkning er at det er gjennomsiktig for de ansatte. Det skal foregå i det åpne, og ikke skjult. Hvis arbeidsgiver ikke stiller med åpne kort, vil det få betydning når det kommer til rettslig grunnlag, som også er et viktig krav. Andre sentrale krav er at tiltaket skal være nødvendig og det skal være proposjonalt med de problemer man forsøker å motvirke, sier Ødegaard.

Datatilsynet er en tilsynsmyndighet og har sanksjonsmidler for brudd på personopplysningsloven, og kan gi overtredelsesgebyr.