Grafitt fra Sortland skal revolusjonere oljevern

foto