Et kjøretøy fra Viking bilberging holdt på å berge en bil da et vogntog kom fra sør og passerte bilbergeren slik at døra ble bøyd av hengslene.

Vogntoget kjørte deretter i grøfta, melder operasjonssentralen.

Ingen personer er skadet i hendelsen, som skjedde på E10 nord for avkjøringen til Vestbygda i Lødingen.

Politiet har nå ankommet stedet og avhørt de involverte.

Det er opprettet sak på grunn av overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 3, som lyder:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.