Moelv tjenestegjør i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16 og skal fungere som distriktssjef oberst Ole Kristian Karlsens høyre hånd.

– Dette er en merkedag for Heimevernet. Vi nærmer oss en internasjonal struktur. Det som er viktig er at dette ikke blir sett på som et steg ned på rangstigen. Jeg tror også det er av vesentlig betydning at vi som er blitt beskikket må få til et godt samarbeide med spesialistene i de andre forsvarsgrenene, sier den nyutnevnte kommandérsersjanten.

Mens Hæren gjennomførte utnevnelse at sine kommandérsersjanter 6. januar var det 12. januar Heimevernets tur. Dette er et ledd i Forsvarets arbeid med ny militær ordning, en ordning som ble iverksatt 1. januar i år.

Les også: Sersjant Victoria

Beholder jobben lengre

I den nye ordningen får spesialistene beholde stillingen sin lengre enn tidligere. Det betyr at folk med spisskompetanse innenfor et fagfelt virker over en lengre periode.

– Det er jo et håndverk vi driver med. Her kommer vi til å få bedre operativ tjeneste, sikrere tjeneste og ikke minst kontinuitet over flere år, noe det nye systemet legger opp til. Spesialistene skal ikke rotere like ofte som før, noe som styrker den faglige søylen, sier sjef for Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16, oberst Ole Kristian Karlsen.

Tidligere har offiserer og befal måttet bytte stilling etter et antall år og dermed tatt opparbeidet kompetanse med ut av jobben. Med spesialistkorpset endres dette, og spesialistene vil kunne ha hele sitt yrkesliv i Forsvaret uten å ha gått på krigsskolen.

Les også: Sannheten om Jan Baalsrud og Operasjon Martin

Må gjøre seg fortjent

Heimevernets elleve distrikter og to kompetansesentre har nå sin egen kommandérsersjant i tillegg til distrikssjefen.

– Etter hvert som vi fortsetter med innføringen av spesialistkorpset, vil det forhåpentligvis kunne utvikle seg flere muligheter for folk som i voksen alder angrer på at de ikke gikk befalsskole. Eksempelvis ønsker vi at man gjennom Heimevernets kursrekke kan utdanne befal som etter et antall kurs får fast tilsetting der det måtte være behov for sersjanter, hvor som helst i Forsvaret, forteller Heimevernets sersjantmajor Øystein Mjelle, Bodø-mann med mange års opphold i Harstad bak seg.

De nye kommandérsersjantene er utvalgt av sjefene i HV-distriktene på bakgrunn av den gode jobben de har gjort i sine tidligere stillinger.

– Det skal koste å bli sersjant, og du må gjøre deg fortjent til det. De som nå har fått jobbene har definitivt fortjent det, fastslår sersjantmajoren.

Les også: – Slik har året til Kystvakten vært

Generalinspektørens forventninger

Under seremonien i Terningmoen leir tirsdag var generalinspektøren for heimevernet, Tor Rune Raabye, til stede. Generalen og sersjantmajoren fjernet de gamle distinksjonene til sersjantene, og satte på nye. Raabye har store forventninger til det ferske spesialistkorpset:

– Jeg vil si er at jeg er umåtelig stolt, og gleder meg til de kommende endringene. Jeg har store forventninger til samarbeidet mellom sersjantmajoren min (Mjelle) og kommandérsersjantene. Vi har nå tatt det første steget for Heimevernet i forbindelse med den nye befalsordningen, og det er nå vi skal gripe fatt i problemstillingene, sier Raabye. Kommandérsersjantene og distriktssjefene skal jobbe som et makkerpar. Vi vet ikke alt om ordningen ennå, men som sersjantmajoren har uttalt: Veien blir også til mens vi går.