Sjarkflåten får 800-900 kilo per dag, garnbåtene får rundt 3.000 kilo per dag og snurrevadbåtene får opptil 15 tonn per dag.  12-14 båter leverer fangst til Jangaard, 4-5 av dem er «gjestebåter». Det gode fisket gir høy aktivitet.

– Jeg har holdt alle mann i arbeid denne høsten med sei. Noe kan forklares med det gode været vi har hatt i det siste.  Sommeren har vi nå, forklarer Willy Skog. Han er kaiformann hos Jangaard.

Fisket foregår i «Klakken» og på «Tinnan». Det er til dels langt dit, opptil to og en halv time fra Andenes.– Det går mye tid på å komme seg til og fra feltene, men nå håper vi uansett at både fisket og været holder seg, sier Skog.