I sin forklaring til Fylkeslegen i Nordland sier legen som behandlet Daniel Erstad at han har jobbet i flere vikariater ved legekontoret på Stokmarknes. Han har to ganger hatt Daniel på legekontoret, også som akutt time. Det var denne legen som sørget for at han fikk henvisning til MR-undersøkelse, men som aldri så rapporten fra undersøkelsen.

– Det sies at svaret på MR kom inn med min godkjennelse, men jeg har ikke sett svaret. Det kan være mulig at vi har sett etter godkjent MR-svaret, uten å reagere på at vi skulle henvise pasienten videre til anbefalt MR-undersøkelser, sier vikarlegen i forklaringen.

– Jeg kan med sikkerhet si at jeg ikke har sett svaret på hans MR, men den eneste måten jeg kan forstå at det har fått min godkjennelse, må være på System X, skriver vikarlegen.

Kan ha skjedd feil

Og det er som fylkeslegen også har poengtert, når eksempelvis prøver eller journaler skal signeres i System X, at det kan ha skjedd feil ved tasting av S som hurtigtast.

– Det har skjedd få ganger at jeg skulle gå inn i journalen, men ved en feil trykket S og svaret på en blodprøve eller epikrise har forsvunnet fra listen og gått inn i journalen, skriver vikarlegen, som mener at det er umulig å finne igjen pasienten dersom man ved en feil har godkjent svaret på prøven, i stedet for at man ønsket at den gikk i hans journal.

Har ikke sett svaret

– Som sagt er jeg sikker på at jeg ikke har sett hans MR-svar, men jeg kan ikke utelukke at dette har skjedd ved en feil.

Legen skriver også at han ikke kan svare på hvorfor man ikke har reagert på pasientens etterlysing av svaret fra undersøkelsen, men forklarer dette med at han ikke er hans fastlege, at han ikke har fått beskjed om pasientens ønske, samt at han reiste fra legekontoret etter noen ukes vikariat på Stokmarknes.