Geiteeventyret begynte da mamma Inger Teigen bestemte seg for å gifte seg med pappa Øyvind Hanssen og flytte sine 40 geiter fra Lyngen på 1980-tallet. Margrethe Bahr Hanssen er yngst av tre søsken, men det har aldri vært tvil om at det var hun som skulle drive bruket videre.

– Geiter er kule dyr. Småfe er lettvinte å holde på med, smiler hun. Faren bygde ny geitefjøs i 2007, men like etterpå endret reglene seg, og åpnet for større kvoter.

sterk: Margrethes interesse har alltid vært sterk. Derfor nølte aldri Øyvind med å satse.

Fra 40 til 300

– Vi kjøpte det vi fikk tillatelse til, og når vi endte opp med ei kvote på 270 tonn geitemelk, trengte vi både flere geiter og større dyrerom. Derfor utvidet vi melkestall og fikk større melketankplass.

Nå er bestanden økt til 300 geiter, pluss påsett, sier Øyvind. I mars var alt klappet og klart. Margrethe viser oss melkestallen som geitene entrer morgen og kveld. Her kan hun melke 24 om gangen, i stedet for 12 tidligere.

– Vi bruker tre timer på å melke 300 geiter. Akkurat nå er det avløseren vår fra Litauen som gjør det. Vi andre to konsentrerer oss om lamminga, smiler Margrethe. Da geitene kom til Åse for 40 år siden, var det sau som gjaldt. Etter hvert ble det bare geit, men for et par år siden begynte de med sau igjen, og nå har de 70 stykker.

– Det er koselig med noen sauer også, smiler Margrethe. Småfe er blitt en livsstil for henne. Midt inne i geitefjøset går det noen «rare» med hengeører.

hobby: – En hobby må man jo ha, sier Margrethe som forklaring på ammegeitene med hengeører i fjøset.

Ammegeit som hobby

– Det er ammegeitrasen boer som opprinnelig kommer fra Afrika. Den er tilpasset det varme klimaet der. Det er trivelige dyr, og jeg har anskaffet det for å kose meg. Man skal jo også en ha en hobby, opplyser hun. Siste rommet i utbyggingen på 200 kvadratmeter er avløserleilighet.

– Det er alltid mye å gjøre her. Vi har en heltidsstilling som avløser. De trenger bosted, og til nå har vi benyttet kjelleren til foreldrene mine. Nå løses boutfordringene ved en egen leilighet i tilknytning til fjøset, sier Margrethe. Øyvind vil gjerne takke Tinerådgiver Solfrid Pedersen som har laget driftsplan. Han er også takknemlig overfor Sparebank1 Nord-Norge som har finansiert utbyggingen på til sammen 3,9 millioner kroner. 25 prosent av beløpet er tilskudd fra Innovasjon Norge (IN). Landbrukssjef Astrid Gabrielsen får også takk for hjelp i forbindelse med søknad til (IN). Andøy kommune har innvilget stønadslån. Nå jobber Margrethe sammen med faren for å pusse opp huset etter besteforeldrene. Når det er ferdig flytter Margrethe inn sammen med sønnen Jonas (2) og samboer Halvar Karoliussen som jobber som mekaniker på Nye Vøling på Åse.

melkestall: Hun kan melke dobbelt så mange geiter i den nye melkestallen.

– Godt å være to

– Det er godt å ha noen sammen med seg som er innstilt på satsingen, sier Margrethe. Håpet er at de skal være innflyttet i «gammelhuset», som nå er totalrestaurert, til jul.

– Det er veldig greit at huset er ferdig oppusset før vi flytter inn. Vi har bodd i et hus noen hundre meter nord på Åse, så det blir godt å være fysisk til stede på gården hele tiden. Særlig når jeg overtar ansvaret selv. Heldigvis blir pappa på gården. Det er veldig greit å ha ham hengende med, sier hun. Øyvind har aldri vært i tvil om at datteren skulle overta.

– Interessen har vært så sterk hele veien. Det er derfor vi har bygd og satset på framtida, avslutter han.

løsdrift: Geitene entrer luka som går inn til melkestallen når de får melkespreng.