Det viser ferske tall fra Norges Råfisklag. I alt ble det landet fisk for 1,18 milliarder kroner i Vesterålen i fjor, eksklusiv arter som sild og makrell.

Det er første gang verdien passerer en milliard.

I 2014 var omsetningen på 993 millioner kroner.

I alt kjøpte fiskeindustrien i Øksnes nær 50.000 tonn fisk i fjor. Det var cirka 5.000 tonn mindre enn i 2014, da det var fritt torskefiske for de minste båtene i deler av året og noe høyere torskekvoter.

Andøy var i fjor den nest største fiskerikommunen i Vesterålen.

Det ble i alt landet fisk for 268 millioner kroner. Øksnes hadde dermed en omsetning som var 2,4 ganger høyere enn Andøy.

Vesterålens nordligste kommune tok i mot 21.000 tonn fisk i fjor, som var 3.000 tonn mindre enn rekordåret 2014.

2015KvantumVerdi
Øksnes49.873.146639.912.929
Andøy21.034.569268.092.660
Hadsel11.818.872157.442.329
Sortland3.863.42161.661.626
3.666.01040.983.614
Lødingen71.290658.178
Totalt:92.190.6721.185.612.067

  • Tall i kilo og kroner (verdi)

  • Utenlandske båter landet 1,8 millioner kilo fisk i Sortland i fjor. Den utgjorde en verdi på nesten 17 millioner kroner.

  • Kilde: Norges Råfisklag