Miljøpartiet De Grønne er i gang med sitt landsmøte på Lillehammer. Partiet har tidligere vært det eneste stortingspartiet som har programfestet et forbud mot fangst av havpattedyr som hval og sel, et forslag som også lå på bordet da landsmøtedelegatene møttes fredag.

Delegatene fra Nordland fikk imidlertid partiet til å snu i saken. Sortlending Toine C. Sannes, som er stortingskandidat for MDG i Nordland, overbeviste flere med sitt innlegg i debatten, hvor hun pekte på at hvalfangst i Norge er sterkt begrenset og at hval er en svært klimavennlig kjøttkilde. Det skriver partiet på sine hjemmesider.

– Det vil for oss i nord være vanskelig å argumentere i landsdelen for at jakt på vågehval skal være forbudt, mens annen jakt på for eksempel elg og hjort skal være tillatt. Vågehvalen er ikke en truet art, og jeg håper at landsmøtet avviser endringsforslaget som tar til ordet for at Miljøpartiet De Grønne skal forby høsting av en bærekraftig, viltlevende ressurs. Vi lever tett på naturen i nord, vi lever av havet, vi spiser av det havet gir oss og vi er opptatt av dyrs velferd både på land og i havet, sa Sannes i sitt innlegg.

Forslagene om å forby fangst av hval og sel falt, og blir dermed ikke en del av MDGs program.

– Dette er en sak som trolig har hindret mange nordlendinger fra å stemme MDG. Nå blir det endra takket være innsatsen fra MDG Nordlands delegater, sier gruppeleder for partiet i Nordland, Bent Bakkan til VOL.