Det skriver departementet i en pressemelding.

Allerede i slutten av nesten uke reiser Sandberg til Tromsø for å debattere trålernes plikter. Om dette møtet uttaler Sandberg i pressmeldingen:

– Mitt håp er at vi under dette møtet kan ha en faktabasert diskusjon. Her vil jeg redegjøre for hvorfor regjeringens forslag om å fjerne pliktene vil styrke Nord-Norge. Det er bred enighet om at vi har et pliktsystem som ikke gagner Nord-Norge. Regjeringens forslag vil tjene kystsamfunnene bedre enn pliktene har gjort.

Fiskeriministeren ønsker også å arrangere folkemøter i Hammerfest, Vardø og Melbu, og ser på mulighetene for å gjennomføre dette i mai.

– Regjeringen vil ha trygge arbeidsplasser i denne næringen. Da trenger vi en lønnsom sjømatindustri, og det vil våre forslag bidra til. Jeg har respekt for at ikke alle er enige i dette, men jeg håper at vi gjennom folkemøtet kan få alle fakta på bordet. Og jeg håper så mange mulig møter opp for å diskutere denne viktige saken, sier Sandberg.