I fjor bestemte regjeringen at antall skattekontor i Norge skal reduseres fra 103 til 67. Et av kontorene som blir nedlagt ligger på Andenes. Dermed ryker fire stillinger.

I begynnelsen av mars fikk Andøy kommune brev fra Skatt nord om at kontoret blir nedlagt fra 1. mars 2019. Sortland blir dermed nærmeste skattekontor for innbyggerne i Andøy.

Sortland

– Dersom publikum har behov for å oppsøke skattekontoret fysisk, kan de henvende seg til ethvert skattekontor i landet helt uavhengig av bosted. Fra september måned i år vil det også være mulig for publikum å kunne bestille time for veiledning og hjelp ved skattekontorene, skrev Rune Sørra, regiondirektør i Skatt nord i brevet til Andøy kommune.

Formannskapet i Andøy mener dette rimer dårlig med Stortingets vedtak om omstilling for Andøy etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

Formannskapet skriver i sin uttalelse at vedtaket gir direkte tap av 270 statlige arbeidsplasser og indirekte tap av 70 til arbeidsplasser.

Merknader

– Dersom også arbeidsplassene ved skattekontoret på Andenes forsvinner, vil Andøy miste enda flere viktige statlige kompetansearbeidsplasser. Dette står på ingen måte i samsvar med Stortingets merknader om behovet for at regjeringen tar et helhetlig ansvar for å ivareta Andøy-samfunnet for å redusere tap av arbeidsplasser og yte ekstraordinær statlig innsats, heter det i uttalelsen fra formannskapet.

– Andøy kommune forutsetter at skattekontorets arbeidsplasser beholdes i Andøy, heter det til slutt

Saken skal også behandles i kommunestyret 3. april.