– 18 kvadratmeter med fremtidshåp

18 KVADRATMETER: Miljøkontrakten måler 3 ganger 6 meter og skal henges opp i Blåbyhallen. Foto: Gaute Bergsli