Linda Forsvik fra Bodø ble gjenvalgt som leder.

«Jeg er glad for tilliten årsmøtet har gitt meg og ser fram til å ta fatt på ny periode med å videreutvikle Rødt Nordland» sier Linda Forsvik», sier hun i en pressmelding.

Tidligere nestleder Thina Johanne Nordfjellmark Aarsund ønsker å fokusere på vervet i organisasjonsutvalget og stille derfor ikke til gjenvalg. Elisabeth Anethe Olsen fra Kjøpsvik ble innstilt og valgt til ny nestleder.

Nye styremedlemmer er:

Kine T. Sandtrøen, 35 år fra Vågan. Hun er kunstner og har erfaring fra Rød Ungdom og er aktiv i Rødt Vågan. Hun brenner for helsepolitikk med fokus på psykisk helse og er opptatt av klassekamp.

Kjell Olav Lund, 59 år fra Alstahaug. Han er utdannet sykepleier og har jobba innen helse og omsorg i kommunen i over 30 år. Han har vært aktiv i Rødt i flere år og sitter som representant for Rødt i kommunestyret. Han brenner for offentlige tjenester, kampen mot klasseforskjeller og for miljø og natur.

Nyvalgt styre med vara er

Leder: Linda Forsvik (Bodø)

Nestleder: Elisabeth Anethe Olsen (Kjøpsvik/Narvik)

Kasserer: Ove Amundsen (Rana)

Styremedlem: Geir Jørgensen (Hadsel)

Styremedlem: Kine T. Sandtrøen (Vågan)

Styremedlem: Thomas Aspen (Hemnes)

Styremedlem: Kjell Olav Lund (Alstahaug)

Styremedlem: Camilla Kristiansen (Vega)

1. vara: Kjetil Sørbotn (Fauske)

2. vara: Thina Johanne Nordfjellmark Aarsund (Sømna)

3. vara: Alf Harald Sælevik (Leirfjord)

4. vara: Jonas Michael Paulsen Tjågne (Hamarøy)

5. vara: Nina Norheim (Bodø)

6. vara: Hugo Sandoval (Herøy)

7. vara: Monica Tangen (Bodø)

8. vara: Andreas Tymi (Bodø)

9. vara: Per Anton Nesjan (Vega)

Bildetekst: Linda Forsvik, Bodø,  Lena Mari Myrheim, Mo i Rana, Kjell Olav Lund, Alstahaug,

Camilla Kristiansen, Vega, Elisabeth Anethe Olsen, Narvik, Kine T. Sandtrøen, Vågan, Thomas Aspen, Hemnes og Geir Jørgensen, Hadsel.