– Det er viktig for kysten og fiskerinæringen at Stortinget avklarer viktige rammevilkår fremover. Senterpartiet og Ap er tydelig på at vi skal ha en rettferdig fordeling av ressursene og at uavklarte spørsmål som næringen ønsker svar på ryddes opp i, sier Nordlund, som er næringspolitisk talsperson og leder for Næringskomiteen på Stortinget.

Stortingsrepresentanten godt kjent for mange i fiskerinæringen. Han deltar i Tromsø når Fiskeri og havminister Cecilie Myrset (AP) legger frem Kvotemeldingen sammen med Kommunal og distrikts minister Erling Sande (Sp).

– Målet er at vi skal klare å være ferdig med innstilling til påske. Det er bra om flere engasjere seg i debatten. Samtidig må vi ta hensyn til at det er en kompleks næring hvor mange forhold ligger utenfor politisk kontroll og at ulike hensyn må balanseres. Jeg mener alle syn bør komme frem og så må vi søke å skape et så bredt kompromiss som mulig, sier han.

Komiteen legger opp til muntlig høring 29. januar, samt at folk kan komme med skriftlige innspill innen 30. januar.

– Dette vil det komme nærmere detaljer om på Stortinget sine nettsider snart. Deretter vil jeg så snart som mulig invitere alle partier til samtale for å se hva som kan forene oss. Jeg mener det bør være grunnlag for et bredt flertall som bidrar til forutsigbarhet for en ekstremt viktig næring for hele kysten vår, avslutter Nordlund.