– Vi har ikke anbefalt en total avvikling av alle tiltak sånn som i Danmark, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i et intervju med TV 2.

Tirsdag kveld presenterer regjeringen sine lettelser i koronatiltakene på en pressekonferanse. I forkant har både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet kommet med råd til regjeringen.

Nakstad tror det vil komme lettelser i tiltakene som begrenser hvor mange vi møter og hvor tett vi er på hverandre.

– Da kan vi egentlig bare tenke oss hvilke områder som fortsatt har inngripende tiltak. Det går på antallsbegrensninger, arrangementer, skjenkestopp er nevnt, hjemmekontor og en del tiltak mot fritidsaktiviteter som fortsatt gjelder, sier Nakstad.

Han tror det er mulig med lettelser uten at det i seg selv medfører en dramatisk økning i smitten.

Til VG sier helsedirektør Bjørn Guldvog at det vil være mulig med lettelser på de fleste områder.

– Og så er det et spørsmål om hvor store lettelsene skal være og hvordan prioriteringer skal være mellom de ulike områdene. Og det er det regjeringen som i siste instans beslutter, sier han.