Natt til 31. mars startet en brann i en enebolig i Øvre Holtet. En 71 år gammel kvinne omkom i brannen. Det ble tidlig kjent at brannen startet i varmtvannsberederen i kjelleretasjen.

Morten Hole, stasjonssjef ved Harstad politistasjon, sier nå at årsaken til brannen var overoppheting i en varmtvannsbereder av merket OSO.

Det har lenge vært kjent at ti typer OSO varmtvannsberedere har risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling, og trenger ny elektrisk tilkobling. Berederne det gjelder er produsert fra 2009 til 2011, og er solgt over hele landet. Det har forårsaket ni branner, og siden 2013 er det påvist 29 varmganger i tilkoblinger.

– I forbindelse med brannen avdekket den kriminaltekniske undersøkelsen at brannen startet som følge av overoppheting i en apparatkontakt til en OSO varmtvannsbereder. Vi hadde samtidig kunnskap om at det ikke er første gang dette har skjedd, og at dette var en produktsvakhet i en serie av OSO varmtvannsberedere, sier Hole.

Tikkende brannfelle

Han sier at politiet tok kontakt med DSB (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) for å høre hvilke tiltak som ble gjort fra DSB og OSO for å forebygge nye branner.

– Et betydelig antall varmtvannsberedere av merket OSO var produsert i den tiden og lagt ut på markedet. OSO har også hatt flere landsdekkende kampanjer med begrenset respons, sier Hole.

Komponenten som må byttes i de aktuelle varmtvannsberederne ble fjernet fra produksjonen i 2011, derfor gjelder det ikke nyere beredere. Huseierne har selv fått anledning til å skifte ut komponenten.

– Vi ser på dette som tikkende brannfeller. Flere tusen produkter er ute på markedet, det har vært flere tilfeller, og en dødsbrann som følge av feilen.

Sender ut informasjon

OSO har nå bestemt seg for å sende ut brev til 2,25 millioner husstander i Norge i august, sier Hole.

- I et informasjonshefte redegjøres det for hvilke type beredere som må sjekkes, og hvilke beredere som må bytte komponent. Informasjonsheftet blir sendt ut fra august.

- Både DSB og Gjensidige bekrefter at det er sendt ut mye informasjon om feilen, men jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at det er et fåtall som likevel kjenner til dette. Kanskje på grunn av at det er så mye informasjon av den typen som kommer ut på forskjellige elektriske produkter som gjør at fokuset til folk ikke er der det bør være.

- Se etter varmgang

Gunnar Langmo, senioringeniør i DSB region Nord-Norge, forteller at det er stort fokus på beredere hos inspektører som er ute på tilsyn.

– Det lokale elektrisitetstilsynet utfører cirka 170.000 kontroller hvert år, og dette med varmgang i elektriske komponenter er blant annet et fokusområde.

I 2015 og 2016 ble det skrevet 230 avvik på varmgang i bereder, uavhengig av merke.

– Det har vært fokus på dette hele tiden, og spesielt i Nord-Norge. Berederne sjekkes under boligkontroll, men i prinsippet er bare disse kontrollene hvert 20. år, så det kan skje mye i mellomtiden, sier Langmo, og legger til:

– Størsteparten av det elektriske forbruket i eneboliger og leiligheter generelt, går gjennom berederen. 70 prosent av hele totalforbruket går til oppvarming av vann. Berederen ligger inne med full effekt nesten hele tiden. Den enkelte husstanden kan selv ta en kikk på berederen i huset og pluggen som står i veggen, og se om det er en varmgang.

- Beklagelig

Sigurd Braathen, daglig leder i OSO, forteller at selskapet har vært i dialog med politiet i Harstad etter dødsbrannen i Øvre Holtet.

– Jeg vet at politiet jobbet ut i fra at varmtvannsberederen var årsak til brannen. Det er fryktelig beklagelig hvis det er tilfellet, og vi er forferdelig lei oss, sier Braathen.

– Har OSO informert godt nok om denne feilen?

– Det kan man alltid stille spørsmål ved. Vi har hvertfall vært tidlig ute, og annonsert i alle landets aviser, NRK Dagsrevyen og nettaviser. Vi har nådd bredt, men dessverre ikke bredt nok.

Braathen bekrefter at OSO skal sende ut informasjonshefte om feilen til samtlige husstander i Norge.

– Det er i sammenheng med at vi ser at utskiftningsgraden ikke er høy nok. Etter siste annonseringsrunde opplevde vi liten respons, og derfor har vi skiftet strategi for å nå ut til alle som kan være berørt.

30.000 enheter av varmtvannsberedere fra denne produksjonstiden er installert i norske hjem. I underkant av halvparten av disse varmtvannsberederne er enda i husstander med en viss risiko.

– Produktet i seg selv behøver ikke å skiftes ut, men komponenten må byttes ut. Målet er at komponentene på alle disse modellene skal skiftes ut, sier daglig leder i OSO.

Sjekk hvilke beredere det gjelder:

Super S 120 – 2kWProduktnummer: 800 0501Produsert: 01/04/2010 – 31/01/2011

Super S 200 – 2kWProduktnummer: 800 0502Produsert: 01/04/2010 – 31/01/2011

Super SE 200 – 2kWProduktnummer: 800 0516 Produsert: 01/04/2010 – 31/01/2011

Super SX 150 – 2(+2) kWProduktnummer: 800 0601Produsert: 01/04/2010 – 31/01/2011

Super S 300 – 3kWProduktnummer: 800 0503Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010

Super SX 200 – 3(+3) kWProduktnummer: 800 0602Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010

Super SX 300 – 3 (+3) kWProduktnummer: 800 0603Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 150 – 3kWProduktnummer: 800 0801Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 200 – 3kWProduktnummer: 800 0802Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 300 – 3kWProduktnummer: 800 0803Produsert: 01/06/2009 – 31/12/2010