Legemidlene mannen innførte var av tre forskjellige sorter, og er alle regulert i legemiddelloven. Tiltalte erkjente det faktiske forholdet, men ikke straffeskyld. Dette fordi han var under innrykket av at det var greit å innføre disse legemidlene, siden han hadde legeerklæring.

Det ble derimot ikke dokumentert overfor tollvesenet at det ene legemiddlet var til personlig bruk og lovlig ervervet i innkjøpslandet. Mannen hadde heller ikke gyldig tillatelse fra departementet til å innføre de to andre legemidlene inn til landet. Tiltalte erkjente forholdet for å ikke ha oppbevart et våpen og ammunisjon forsvarlig nedlåst.Retten utmålte straffen for disse to forholdene, som begge isolert sett er bøteforhold, til en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 19 dager. På grunn av at vedkommende er i en vanskelig økonomisk situasjon, fant ikke retten at tiltalte har evne til å dekke sakens omkostninger.