Hallen blir 75 meter lang og 48,2 meter bred. Den vil inneholde garderober, kafé og vil være klargjort for klatrevegg.

Etter en del frem og tilbake, særlig i forhold til tomta, har styret i flerbrukshallen nå akseptert et tilbud om byggelån fra Sparebank1 Nord-Norge og satt hallen i bestilling.– Leverandøren sier at hallen blir levert og montert i løpet av høsten, sier prosjektleder Kolbjørn Adolfsen.– Tomta skal måles opp i løpet av denne uken. Og nå skal vi starte arbeidet med å skaffe flere sponsorer og selge reklame. Blant annet skal vi auksjonere bort taket på hallen, sier Iversen.

Satser på spillemidler

Hallen har en totalpris på 16,6 millioner kroner inklusiv merverdiavgift.– Vi kommer til å søke om full refusjon av merverdiavgiften. Og så satser vi på å få 4,4 millioner kroner i spillemidler fra Nordland fylkeskommune. Vi har fått et lån i Sparebank1 Nord-Norge som er avdragsfritt i fem år. Jeg vil gi honnør til banken for den jobben man har gjort lokalt for dette prosjektet, sier Adolfsen.

Hallen blir 75 meter lang og 48,2 meter bred. Det vil være forberedt for klatrevegg, vil inneholde garderober og en lien kafé.– Klatreveggen er ikke finansiert, men det er noe vi jobber med å få på plass. Det vil også være mulig å få til en liten bowlingbane, men får komme i neste fase, sier Adolfsen. PengerSelskapet har 2,7 millioner kroner i egenkapital og det er regnet med dugnadsinnsats på drøye 1,2 millioner kroner.– Vi har en egen sponsorgruppe som nå starter arbeidet for full med å få inn mer penger. Flere har signalisert at de vil bidra når det er endelig avklart at hallen blir bygd. Vi regner derfor med at det vil komme inn mer penger. Og næringslivet må huske at støtte til et slik prosjekt kan trekkes fra på skatten, sier Iversen.

Han skryter av den jobben Kolbjørn Adolfsen har gjort for å få hallen på plass.– Han har gjort en kjempejobb. Og det har vært artig å jobbe med dette prosjektet. Vi er begge samfunnsengasjerte personer, sier Iversen, som er styreleder i Andøy flerbrukshall AS.