Andel av Møysalveien 2505 (Gnr 1, bnr 34) er overdradd til Guro Remen Hofvind og Terje Christian Hofvind (05.04.2018)

Gnr 99, bnr 11 er solgt for kr 1.400.000 fra Mats Kjørstad til Thomas Kjørstad Pedersen (05.04.2018)

Salget omfatter også Kjørstadveien 225 (Gnr 99, bnr 29)

Richard Withs gate 10 F (Gnr 65, bnr 1083, seksjon 11) er overdradd fra Karl Petter Edvardsen til Solfryd Irene Edvardsen (09.04.2018)

Richard Withs gate 10 F (Gnr 65, bnr 1083, seksjon 11) er overdradd fra Solfryd Irene Edvardsen til Bjørn Edvardsen, Karl Erik Edvardsen, Wenche Edvardsen og Ann Kristin Ryen (09.04.2018)

Richard Withs gate 10 F (Gnr 65, bnr 1083, seksjon 11) er solgt for kr 3.000.000 fra Bjørn Edvardsen, Karl Erik Edvardsen, Wenche Edvardsen og Ann Kristin Ryen til Annie Kristin Madsen (09.04.2018)

Midnattsolveien 3716 (Gnr 34, bnr 3) er overdradd fra Jan Hilmar Hansen til Sonja Brith Hansen (10.04.2018)

Overdragelsen omfatter også Midnattsolveien 3716 (Gnr 34, bnr 22)

Gnr 76, bnr 6 er solgt for kr 750.000 fra Kristin Hov til Marte Kristin Karlsen Andreassen og Marius Hov Lauritzen (11.04.2018)

Salget omfatter også Sjyveien 4 (Gnr 76, bnr 219)

Markveien 7 (Gnr 66, bnr 398) er solgt for kr 3.700.000 fra Annie Kristin Madsen til Niclas André Andersen (12.04.2018)

Salget omfatter også Røsslyngveien 10 (Gnr 66, bnr 399)

Måkeveien 17 B (Gnr 64, bnr 194, seksjon 2) er solgt for kr 2.886.000 fra Byggteam Hadsel as til Stein Schultz as (13.04.2018)

Andel av Gnr 19, bnr 1 er overdradd for kr 200.000 fra Bente Emilie Svartsund til Espen Svartsund og Terje Svartsund (16.04.2018)

Møysalveien 2200 (Gnr 1, bnr 79) i Hadsel kommune er overdradd fra Karl Martin Antonsen til Edit Marie Antonsen (16.04.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 1, bnr 161 i Hadsel kommune

Overdragelsen omfatter også Gunsteins vei 29 (Gnr 15, bnr 901) i Sortland kommune

Coldevins gate 9 (Gnr 52, bnr 140) er solgt for kr 600.000 fra Ørjan Andreas Kolbjørn Johnsen til Jim Ole Johnsen (17.04.2018)

Skarveien 6 (Gnr 65, bnr 9) er overdradd for kr 3.000.000 fra Ann Katrin Grimstad til Bhart Eiendom as (17.04.2018)

Midnattsolveien 4305 (Gnr 32, bnr 37) er overdradd fra Tomas Magnus Elvegård til Arnhill Katinka Elvegård (18.04.2018)

Overdragelsen omfatter også Lensmannsveien 17 (Gnr 65, bnr 497)

Andel av Rishaugveien 11 (Gnr 66, bnr 49) er overdradd for kr 1.100.000 fra Lill-Tove Hansen til Lars Gunder Rask (19.04.2018)

Andel av Møysalveien 3274 (Gnr 3, bnr 115) er overdradd til Kristin Margaret Albriktsen og Atle Dag Hansen (19.04.2018)

Gnr 21, bnr 10 er solgt for kr 600.000 fra Bror Pettersen og Kjell Bjarne Pettersen til Andrew Steven Brett og Espen Løype Svendsen (19.04.2018)

Ivar Bergsmos gate 35 A (Gnr 65, bnr 1183) er solgt for kr 412.000 fra Bjarne Hals og Ellen Hals til Akg Rengjøring as (19.04.2018)

Gnr 54, bnr 60 er solgt for kr 500.000 fra Espen Haugerstuen til Ronny Schultz (20.04.2018)

Gnr 97, bnr 56 er overdradd fra Asbjørn Pedersen til Åshild-Margrethe Olsen og Ali Atwan Yasser (20.04.2018)

Gnr 54, bnr 29 er overdradd fra Jan Ragnar Johansen til Stein Cato Johansen og Ann Rita Ludvigsen (23.04.2018)

Gnr 39, bnr 3 er overdradd fra Janne Eline Hansen til Heddy Harriet Kristiansen (23.04.2018)

Øvreveien 6 B (Gnr 65, bnr 686) er solgt for kr 625.000 fra Leif Harald Johansen til Stålberget as (25.04.2018)

Øvreveien 6 A (Gnr 65, bnr 688) er solgt for kr 625.000 fra Svein Gunnar Johansen til Stålberget as (25.04.2018)

Andel av Møysalveien 2527 (Gnr 1, bnr 53) er overdradd fra Inger Lindseth, Torhild Eline Arntsen, Elin Margareth Madsen, Tone Lill Aasen, Roy-Nils Berg, Peggy Beate Berg Bjerkmo, Unni Bergitte Gurendal, Unn Helene Nerdal, Ellinor Unni Pauline Berg Nyhus, Ernst Peder Pedersen og John Sveinung Pedersen til Britt Lindseth, Gunnar Lindseth, Kirsti Lindseth, Torunn Elise Lindseth og Ulf Petter Lindseth (25.04.2018)

Markveien 12 (Gnr 66, bnr 438) er solgt for kr 3.500.000 fra Per Johnsen til Mona Løveng og Raymond Løveng (26.04.2018)

Gnr 78, bnr 62 er solgt for kr 50.000 fra Terje Lehn til Marion Sofie Celius og Egon-Andreas Enoksen (26.04.2018)

Lensmannsveien 6 (Gnr 65, bnr 132) er overdradd fra Erik Stokland til Andrea Maria Doelle, Benjamin Andreas Stokland, Claus Erik Monge Stokland, Finn Harald Monge Stokland, Ingrid Marianne Monge Stokland og Kristin Monge Stokland (27.04.2018)

Lensmannsveien 6 (Gnr 65, bnr 132) er solgt for kr 2.000.000 fra Andrea Maria Doelle, Benjamin Andreas Stokland, Claus Erik Monge Stokland, Finn Harald Monge Stokland, Ingrid Marianne Monge Stokland og Kristin Monge Stokland til Hoppensprett Stokmarknes as (27.04.2018)

Kilde: Statens kartverk