I forbindelse med detaljreguleringen Sentrum 5.1–Torstein Reinholdtsensvei har kommunen mottatt en innsigelse fra Kystverket. Kystverket krever lysskjerming langs deler av veien for å skjerme om de som seiler inn og utinnseilingen, og at det gjennomføres geologiske undersøkelser ved erosjonssikringer (for om den tåler veien).

På bakgrunn av dialog med Kystverket og Fylkesmannen hadde administrasjonen behov for å gjøre noen endringer i forslaget til vedtak.

– Dialog kan føre til gode løsninger

Vårin Lassessen (H) var usikker, fordi sist veisaka var oppe i kommunestyret var hun inhabil ettersom de er berørt part i forhold til veiløsninga, og hun erklærte seg inhabil nå også.

Ynvge Hansen (Ap) fortalte at der var lagt inn forslag fra Ap, SV og KrF. Forslaget til vedtak er at Øksnes kommune starter prosessen med å skaffe til veie geologiske data. Og at kommune og Kystverket går i dialog for å finne en løsning.

– Vi har erfart det tidligere i dag at dialog kan føre til gode løsninger, sier Hansen.

Teodor Lind (ØTL) stilte spørsmål med hvem kommunen var i dette tilfellet, og tilkjennegav han han ikke ønsker politikere representert men at administrasjonen skal utrede.

Etter et gruppemøte la Ellen B. Pedersen fram fellesforslag fra SV og KrF, der de har gjort en liten endring, at det innhentes geologiske vurderinger for å kartlegge grunnen. Og at kommunen ved ordfører og rådmann går i dialog. Forslaget omfattet at punkt tre, om dialogen ikke fører frem så ønsker kommunen mekling ved hjelp av fylkesmann, var forslått fjernet.

– Den kommunikasjonen oppretta Øksnes kommune og kystverket skal fortsette uten medvirknng ordfører på dette nivået. Har ingenting med mistenksomhet av ordfører å gjøre. Dersom blir mekling så ordfører en naturlig part, mener Teodor Lind ( ØTL), mens Ellen B. Pedersen mener det er naturlig at ordføreren leder dialogen.

Forsterker stussinga

Rådmann Elise Gustavsen påpekte at man allerede er i dialog med Kystverket.

– Om man ikke når fram og går i mekling er det mer juridisk rett av ordføreren er med.

–  Jeg tilhører de som stusser på Kystverket sine innsigelser, at dette skal være et større problem i Myre hav enn andre havner som er større trafikert. At man legger fram god dokumentasjon på hvorfor det er nødvendig før vi føyer oss etter dette, sier Tore Christiansen (KrF) som vil ha dokumentasjon på bordet.

Teodor Lind var enig:

– ØTL bare forsterker stussinga til Tore Christiansen, sa han.

–  For meg er det viktig i en hver sammenheng at vi viser denne type myndighet respekt, at vi møter de med god holdning og ikke er forutinntatt i forhold til innsigelser som er kommet i dette prosjektet, sier Jonny Rinde Johansen (H).

– Vi har lov til å være uenig

– Jeg vil bare opplyse at når man har innsigelser om det er fra Fylkesmannen eller Kystverket har man fullt mulig være skeptisk til det som kommer. Kommuner som gjør det går da i mekling med departement. Det har Sortland gjort og det har også Vågan gjort, det er fullt liv å være uenig i de innsigelser som kommer, sier Karianne Bråthen (Ap).

Ståle Meløy (ØTL) pekte på at det ikke stod noe om lysproblematikken, men kun om erosjon i forslaget til vedtak.

– Jeg skjønner tankegangen, men synes punkt to her dekker opp. Og stoler på om der kommer ting fram i dialogen vil det komme tilbake til kommunestyret, sier Ynvge Hansen.

Administrasjonen sitt forslag ble vedtatt, at der skal gjennomføres geologiske vurderinger for å kartlegge grunnen for deler av strekniningen og belastningen av veien vil kunne utgjøre på erosjonssikringen.

I punkt to står det at kommunen og Kystverket skal gå i dialog for å finne en løsning, og om ikke dette fører fram blir det mekling ved hjelp av fylkesmannen.