Sortland Havn er blant dem som må gi opplysninger til tilsynet.

I november i fjor ble det kjent at eierne av stavangerbaserte Nor Lines hadde bestemt seg for å selge rederiet til Eimskip Norway, som driver en stor operasjon på Sortland. Begge driver med frakt av fisk. Eimskip Norway ble i sin tid bygget tungt opp i Norge ved at de kjøpte opp sortlandsbaserte CTG. Virksomheten kan vokse raskt, men det er ett skjær i sjøen. Konkurransetilsynet må godkjenne transaksjonen.

Konkurransetilsynet sendte for kort tid siden et brev til Sortland Havn Kf. Der ble havneselskapet pålagt å gi informasjon om begge selskap.

-For å kunne foreta en vurdering av de konkurransemessige virkningene av foretakssammenslutningen ber vi om en oversikt over når båtene har anløpt Sortland sine havneanlegg for perioden fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2016, skriver tilsynet i henvendelsen til Sortland Havn.

Konkurransetilsynet skal blant annet sikre at det er tilstrekkelig konkurranse i alle sektorer i Norge. Nor Lines og Eimskip driver begge med transport av fisk, og dersom tilsynet finner at en fusjon mellom selskapene gir for liten konkurranse, kan fusjonen bli nektet gjennomført.

Skifter navn Eimskip-CTG blir Eimskip Norway. Stor

Det er to relativt store selskaper som ønsker å slå seg sammen. Nor Lines omsatte i 2015 for drøyt en milliard kroner. Selskapet kontrolleres av Yuhong Jin Hermannsen, som er enke etter Folke Hermannsen, som var en kjent næringslivsskikkelse. Selskapet hadde 51 millioner kroner i underskudd før skatt i 2015.

Eimskip Norway er kontrollert av islandske Eimskip. Selskapet omsatte i 2015 for drøyt 400 millioner kroner. Lara Konradsdottir leder det norske Eimskip-selskapet. I 2015 hadde selskapet et resultat før skatt på 45 millioner kroner.

Konkurransetilsynet skal allerede mandag ta stilling til sammenslåingen. Da må tilsynet bestemme om fusjonen blir godkjent, eller om den blir stanset. I så fall varsles partene at tilsynet vurderer å stanse fusjonen. Partene har i så fall 15 dager til å svare tilsynet, som igjen har 15 dager på å oprettholde fusjonsnekten eller akseptere den, opplyser fungerende kommunikasjonsdirektør Ronny Turøy overfor Vol.