Et enstemmig kommunestyre i Hadsel fulgte innstillingene utvalg og formannskap. Dermed vedtok politikerne å sette helsehus-prosjektet på vent mens rådmannen går gjennom nåværende kravspesifikasjon for å se om det er mulig å redusere leiekostnadene til de nye eller oppgraderte lokalene for Stokmarknes helsesenter.

Én etter én gikk politikerne på talerstolen for å forklare at de har full forståelse for at ansatte og brukere av legekontor med mer i Markedsgata 21 på Stokmarknes har behov for bedre lokaler ganske snart.

Men likevel ønsker ikke de folkevalgte å si verken ja eller nei til et nybygg til 58 millioner på nåværende tidspunkt.

Gruppeleder for posisjonspartiene Ap, Sp og SV, Gro-Marith Villadsen (Ap), antydet at det ville være naturlig at en slik betydelig investering først vedtas når neste budsjett skal behandles i desember.

Bardust på

Etter at kommunens utleiekonkurranse viste at en ny leieavtale, der kommunens krav oppfylles, ville bli betydelig dyrere enn dagens situasjon, begynte rådmannen etter hvert å se på muligheten for at kommunen bygger selv i form av et relativt billig modulbygg.

Denne muligheten kom imidlertid litt for bardust på de folkevalgte.

– Vi må føle oss sikre på at det blir riktig og ordentlig gjort, påpekte Jan Steffensen (MOS) i torsdagens møte.

– Folk koster, ikke bygg

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin innledet behandlingen med en orientering der han igjen påpekte at det er folk som koster, ikke bygg, og at kostnadene ved et nybygg etter hans syn er utgifter til inntekts ervervelse.

Arne Ivar Mikalsen (V) benyttet muligheten til å spørre Bleidvin om en utsettelse ville ha noen betydning av kritisk art for kommunen.

– Det korte svaret er nei. Vi har vært i disse lokalene i mange år, noen måneder fra eller til vil ikke ha noen stor betydning, sa kommuneoverlegen.

Dermed var valget ganske enkelt for politikerne.

– Alle ser at modulbyggløsningen virker veldig bra. Men for egen del tror jeg det er riktig å kjøpe oss litt tid. Vi ønsker å være helt sikre før vi gjør mye mer, sa varaordfører Kurt Jenssen (Sp).

Rådmann Ola Morten Teigen snakket samme språk torsdag.

– Jeg tror det er klokt å ta seg tiden som trengs. Saken står seg godt med to måneders ytterligere modning, mente han.