Piloter – med støtte fra Andøya– mener at Evenes ikke egner seg like godt som Andøya som militær flybase. Til nettstedetAldrimer.no avviser generalmajor Per-Egil Rygg, som er generalinspektør for Luftforsvaret (GIL), kritikken.

- Evenes er totalt sett en god base.

- Utredning av basealternativer for kampfly har gått over flere år, og Luftforsvaret har vært involvert i prosessene som har ledet frem til disse to basene. Til tross for at Evenes har noen flyoperative begrensninger, er disse begrensningene ikke av en karakter som gjør den uegnet som base for Quick Reaction Alert (NATO-beredskap), fremskutte operasjoner med F-35 eller base for maritime patruljefly, slik man til tider kan få inntrykk av. Begrensningene oppleves som håndterbare ved hjelp av en kombinasjon av teknologi, investeringer og prosedyrer, uttaler Rygg til aldrimer.no.

Han slår fast at Evenes blir en god base for Luftforsvaret.

Nettstedet lister opp en lang rekke punkter som taler for Evenes. Her er tre eksempler:

  • Banedekket på Evenes ble totalrenovert for to år siden.

  • Evenes har presisjonsinnflyging fra nord, såkalt ILS CAT 1. Andøya har ingen presisjonsinnflyginger.

  • Evenes vil i tillegg få nytt system med satellittbasert innflygning høsten 2016.