Det er Nordland fylkeskommune som har bevilget midlene gjennom sine tre undervisningstillatelser for akvakultur av matfisk, skriver de i ei pressemelding.

Tillatelsene leies ut til kommersielle oppdrettsaktører som drifter tillatelsene for fylkeskommunen.

De videregående skolene i Meløy og Sandnessjøen får også midler, men Sortland får mest:

  • Meløy videregående skole innvilges inntil 4 millioner kroner

  • Sandnessjøen videregående skole innvilges inntil 7 millioner kroner

  • Sortland videregående skole innvilges inntil 10 millioner kroner

Førstegangsbevilgning

Midlene vil bli brukt til å finansiere drift, nødvendig utstyr, infrastruktur og kostnadskrevende kurs knyttet til utdanningene.

– Oppdrettsnæringen er svært viktig for Nordland, og derfor må fylkeskommunen kunne tilby en attraktiv, realistisk og kvalitativ god opplæring i praktisk akvakultur, som dekker arbeidslivets behov, sier fylkesråd for utdanning Joakim Sennesvik i pressemeldinga.

– Vi må styrke og legge til rette for de marine og maritime opplæringene i fylket, slik kan vi bidra til vekst i Nordland, fortsetter han.

Sennesvik legger til at de 21 millionene er ei førstegangsbevilgning, og påpeker at man gjennom årlige bevilgninger vil kunne forsterke akvakulturutdanninga i Nordland ytterligere.