– Erfaringene med elektronisk billettering på ferge er gode, og mange ønsker at dette skal være mulig også i framtiden. Derfor legger vi nå til rette for at billetteringen kan fortsette uten at det er i strid med personvernregelverket, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Lovendring

Regjeringen la nylig frem forslag om å endre yrkestransportloven slik at det blir tydelig at offentlige myndigheter og andre aktører kan behandle personopplysninger når de utfører sine oppgaver.

– Med denne lovendringen legger vi blant annet til rette at for Statens vegvesen og fylkeskommunene kan benytte elektroniske systemer for å kreve inn betaling for fergereiser. Det har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

Begynte under pandemien

Det har vært mulig med elektronisk billettering på ferge siden april 2020, da covid-19-pandemien nødvendiggjorde tiltak på fergene for å hindre smittespredning. Dette kunne gjennomføres på grunn av en midlertidig lov mens pandemien pågikk.

– Under pandemien var dette viktig for å redusere kontakten mellom passasjerene og ferjemannskapet. Samtidig hadde det mange positive konsekvenser, som at de reisende får betalt for seg på en trygg og effektiv måte. Det gir også god flyt i trafikken, mindre risiko for ulykker ved ombordkjøring og tidsbesparelser for både fergeselskapene og reisende. Jeg er glad for at dette kan fortsette, sier Nygård.