Sparebank1 Nord-Norge (SNN) peker på Andøya Space Centre, tidligere Andøya rakettskytefelt, som viktig for hele landsdelens eksport.

"Nordnorsk eksport er ikke begrenset til de største eksportnæringene", skriver SNN i sitt konjunkturbarometer for Nord-Norge, utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge.

SNN trekker fram Andøya Space Centre blant tre Nord-Norske bedrifter med stor suksess på eksport. De to andre er Barel og Akvaplan-niva. "De eksporterer teknologi, kunnskap og produkter som er unike i det internasjonale markedet", står det videre.

Andøya Space Centre har spesialisert seg på å skyte opp forskningsraketter og å slippe vitenskapelige luftballonger, i tillegg til å utforske verdensrommet via utstyr på bakken. Senteret har siden starten på 1960-tallet opparbeidet seg kunder fra hele verden, og har i dag rundt 70 ansatte.

Over 1000 raketter har blitt skutt opp fra basen på Andøya, og mer enn 100 universiteter og forskningsinstitutter har brukt tjenestene senteret har å tilby.

Det kommer også fram av konjunkturbarometeret at det er eksportnæringene som skjermer Nord-Norge fra den nasjonale oppbremsingen i Norge, som kommer av en svak krone og høyere vekst internasjonalt. I landsdelen vår vil det være en noe lavere, men jevn vekst framover.

LES OGSÅ: Prada, Gucci og skrei fra Myre