Bakgrunnen for hans uttalelse er at kommunens etater samlet i 2015 gikk med et underskudd på "bare" 60.000 kroner. Et godt resultat når det samlede driftsbudsjettet er på rundt 300 millioner kroner, sier økonomisjefen

Samlet gikk kommunen i fjor med et driftsoverskudd på 2,56 millionerr kroner, mot et underskudd på 526.000 i 2014.

Økte skatteinntekter samt inntektsutjevning ga et pluss på 1,6 millioner kroner, mens merinntekter angående pensjonsinnbetalinger ga 1 million i pluss i forhold til det budsjetterte.

I 2015 ble underskuddet fra 2014 også inndekt, slik at det egentlige driftsresultatet lå på over tre millioner kroner i pluss.

Hvordan 2016 blir å se ut tør ikke Pettersen si mye om før rapportene fra de ulike enhetene, som ble levert før påske, blir nærmere ettergått.

I fjor hadde kommunen en nedgang på 34 personer i folketallet. Som en tommelfingerregel utgør hver person et tap på 50.000 kroner, så her må kommunen være årvåken og følge med på utviklingen videre.

– For 2016 er vi også spent på omlegging av inntektssystemet. Prognosene viser at vi kan miste 5,3 millioner, uten at dette er avklart per nå, sier økonomisjefen.