Totalt på landsbasis skal det konkurreres om 10.000 ordinære mottaksplasser.

UDi sier at de har god erfaring med både private og kommuner som driftsoperatører. I dager det stor overvekt av private, derfor inviteres kommunene spesielt til å delta i konkurransen om å få etablert mottak.

På landsbasis har UDI nå over 200 asylmottak fordelt på 170 kommuner.

Bare 17 er drevet av kommunene selv.

Søknadsfrist er satt til 4. april.

Permanente mottaksplasser

"I høst ble det etablert en rekke akuttmottak som følge av de store ankomstene. UDI legger nå ned disse mottakene og ønsker merpermanente plasser. I tillegg ønsker vi en buffer for å kunne håndtere en eventuell ny økning i ankomstene.", heter det i et skriv fra UDI.

UDI mener kommuner vil ha mange fordeler av å drive mottak selv. Det kan være lettere å samordne lovpålagte tjenester somnorskopplæring, skole, helse, tolketjenester, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak. Små kommuner vil også lettere kunne tilby fulltidsstillinger og bygge kompetanse blant egne ansatte.