Toine C. Sannes, MDGs førstekandidat i Nordland, er kritisk til Forsvarsdepartementet etter at hun i dag fikk svar på fem spørsmål hun stilte om Andøya flystasjon 9. juli. Sannes mener statens retningslinjer er brutt.

Hun undrer seg over flere forhold. Ett av disse gjelder tidspunktet hun mottok svaret.

– Brevet er datert 29.august, så kan man jo lure på hvorfor Forsvarsdepartementet lar sitt svar blir liggende og ikke sendt ut før på valgdagen, sier hun.

Fem spørsmål

Sannes hadde fem spørsmål til departementet. Hun henviste til et oppslag hos Vol.

* Stemmer det at det nå gjennomføres en konseptvalgutredning, og hva er i så fall temaet for denne utredningen?

* Er det korrekt som fremgår i artikkelen, at det ikke er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) i tråd med Finansdepartementets retningslinjer for statlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner, i forkant av valget av Evenes som base for overvåkingsfly?

*Slik det fremstår i artikkelen kan det se ut som at Forsvarsdepartementet skal gjennomføre en konseptvalgutredning etter at hovedkonsept er valgt. Hvorfor er det ikke gjennomført en KVU før hovedkonsept er valgt?

*Hva er grunnen til at Forsvarsdepartementet har valgt å ikke følge Finansdepartementets KS-regime for statlige investeringsprosjekter over 750 millioner kroner, når investeringene i dette tilfellet må sies å være lang over grensen for utredningen på store statlige investeringer?

* Med hvilken hjemmel er det Forsvarsdepartementet har avveket statens egne retningslinjer?

Svarer ikke

Forsvarsdepartementets svar er ført i pennen av generalmajor Odd-Harald Hagen. Han svarer ikke direkte på spørsmålene, men peker på at Stortingets vedtak bygger på en rekke utredninger.

– Det gjennomføres også en konseptvalgutredning før selve utbyggingen kan starte. Denne gjennomføres i tråd med vanlige rutiner, jamfør Finansdepartementets retningslinjer for større offentlige anskaffelser. Konseptvalgutredningen vurderer ulike alternative løsninger for å gjennomføre Stortingets vedtak om etablering på Evenes. Utredningen inkluderer vurderinger av både sivile og militære behov knyttet til ulike løsningsalternativer og inkluderer innspill fra en rekke ulike sivile og militære aktører. I tråd med planen vil utredningen ferdigstilles i løpet av oktober 2017, og vil etter dette gjennomgå ekstern kvalitetssikring på vanlig måte. Regjeringen vil legge frem konklusjonene fra konseptvalgutredningen med rapport fra ekstern kvalitetssikring for Stortinget på egnet måte i vårsesjonen 2018.

Undrende

Toine C. Sannes er kritisk til svarene hun har fått:

– Skal man gjøre investeringer over 750 millioner, skal det gjøres en konseptvalgutredning før man velger konsept. Dette svaret viser med all tydelighet at FD har problemer med å forklare egne handlinger, mener MDG-politikeren.