Under et legebesøk tidligere i år ville den lokale fastlegen til den aktuelle pasienten trappe ned på et morfinlignende preparat. Pasienten hadde fått denne medisinen for å lindre smerter knyttet til en lidelse. Pasienten har tidligere testet ut ulike preparater i samarbeid med minst to leger, og mente selv at en spesiell blåreseptmedisin var den medisinen som passet pasienten best.

– Legen min vil at jeg skal begynne på en annen medisin, et narkotikum som for meg er uaktuelt. Legen tror ikke på min fysioterapeut sine ord om mine smerter, sier pasienten i sin klage til Fylkeslegen i Nordland.

Pasienten mener at fastlegen er frekk, men roser en tidligere fastlege som hadde forståelse for pasientens ønsker og samtidig sørget for at pasienten fikk den medisinen vedkommende selv mente var riktig lindring av smertene.

Kan være skadelig

I følge Felleskatalogen virker det aktuelle morfinlignende legemiddelet smertestillende via sentralnervesystemet. Legemiddelet kan være skadelig ved høyt inntak av alkohol, sovemidler, andre smertestillende midler eller andre stoffer som har virkning på sentralnervesystemet. Pasienten er klar over at medisinen er vanedannende, men insisterer på å bruke samme medisin som før, fremfor å gå over på andre medisiner.

Fastlege

I følge Helsedirektoratets ytre etat – Helfo – har alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, rett til fastlege. Alle har dessuten rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Og myndighetene stiller ingen spørsmål ved det. Du kan til og med velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse.

Foto: Forskning.no