– Det er veldig gledelig at folk støtter oss. Samtidig viser det mange forstår at de koster å bygge ut DAB-nettet og at vi er avhengig av bidrag utenfra, sier daglig leder i Radio Bø, Ted Ivar Paulsen.

Kronerullingen, som har pågått i rundt ni måneder, gir stadig resultaterer. Da VOL sist skreiv om saken i mars, hadde det kommet inn 75.000 kroner. Ved utgangen av mai har beløpet steget til 105.000 kroner.

–  Vi har møtt mye velvilje hos folk, det er helt sikkert. Mens vi tidligere har lagt på rundt 50.000 kroner i frivillig lytterlisens i året, ligger vi nå på 105.000, noe som er en dobling, sier Paulsen begeistret.

- Alle monner drar

Selv om bidraget fra lyttere og andre Radio Bø-venner langt fra er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, understreker han at det er viktige penger.

– Alle monner drar. Får vi for eksempel inn 150.000 kroner i frivillig lytterlisens, er det veldig bra, understreker Paulsen og legger til at det ikke er noen tidsfrist i forbindelse med kronerullingen.

Den totale prislappen på å få full DAB-dekning i Vesterålen er anslått til rundt 4,5 millioner kroner

– Vi har fått et lån, i tillegg til midler fra Bø kommune. Vi har også fått midler fra Medietilsynet og nå skal vi søke om nye midler. Det er kostnadsberegnet at vi må investere 4,3 millioner i sendere over tre år. Det er mye penger, men helt nødvendig dersom vi skal ha full DAB-dekning etter hvert, har Paulsen tidligere uttalt til VOL.

På sikt er intensjonen å ekspandere utbyggingen til Lofoten og Ofoten, noe som vil koste nærmere ti millioner kroner.

Storheia

Radio Bø`s første DAB-sender gikk på lufta midten av april. Den er lokalisert på Steine og sørger for DAB-dekning på Steine, Straume, Søberg og Skårvågen. Arbeidet med å sette opp nye sendere og ikke minst kartlegge hvor fremtidige sendere skal plasseres, er godt i gang.

–  Neste sender blir satt opp på Storheia på Stomarknes, noe som finner sted i juni. Vi mangler bare installasjon og samband på Storheia før alt er i boks, sier Paulsen.

Når senderen på Storheia snart er oppe og går har Radio Bø DAB-dekning i store deler av Bø, deler av Sortland og Hadsel. Når det gjelder Øksnes og Andøy, gjenstår det fortsatt et stykke arbeid dekningen er fullkommen.

– Vi ønsker å få opp en sender i Øksnes. Dekningen er faktisk veldig dårlig i Myre sentrum og vi ser på mulighetene for å få opp en sender mellom Alsvåg og Myre, sier Paulsen.

Ikke frustrert i dag

Paulsen har tidligere uttrykt frustrasjon i forbindelse med utbyggingen av DAB-nettet. Nå har frustrasjonen langt på veg lagt seg.

– Jeg sa at DAB var fysj og mente at det ble innført for raskt. Nå er jeg mer positiv til at vi skal få dette til og bygge ut nettet slik at vi kommer ut til stadig flere. Vi leter etter stadig nye punkt for sendere og ønsker etter hvert å komme på lufta i både Svolvær og i Leknes. I tillegg ser vi på Lødingen og Narvik. Vi venter på en kostnadsoversikt, forklarer han.

Ifølge radioveteranen er det økonomisk avgjørende at Radio Bø utvider dekningsområdet.

– For oss blir det viktig å komme på lufta der vi ikke er på FM. Det kan nemlig genere inntekter, noe som er nødvendig for å dekke de månedlige utgiftene som DAB-fører med seg. For det er ikke tvil om det er mye dyrere per måned med DAB enn FM, presiserer Paulsen.

Fortsetter på FM

Og apropos FM, så understreker Paulsen nok en gang at Radio Bø ikke har sluttet å sende på FM-nettet og heller ikke kommer til å gjøre det i overskuelig fremtid.

– Vi har FM-konsesjon til 2021, i første omgang, slår Ted Ivar Paulsen fast.