Frp har landsmøte på Gardermoen i helga. Det er stor enighet i partiet om de store linjene i partiets politikk, selv om det er enkeltsaker der det er ulike meninger.

Førstekandidat for Nordland Frp til høstens stortingsvalg, Kjell–Børge Freiberg, er en av dem som deltar i landsmøtet.

Havnepenger

I den politiske debatten brukte Freiberg også tid Andøya. Her viste Freiberg til at han var glad for at Nordland Frp, i forslaget til Nasjonalt transportplan, har fått gjennomslag for en oppstartsbevilling til Andenes fiskerihavn på 235 millioner av en totalinvestering på 470 millioner kroner. Oppstart skal være i første periode av planperioden (2018 – 2023).

Havneprosjektet ble i sin tid lansert av Arbeiderpartiets fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Ansvar

Freiberg slo fast fra talerstolen at Frp har ansvar for Andøy etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– For med nedleggelsen av Andøy Flystasjon har vi et spesielt ansvar for Andøy samfunnet. Et ansvar jeg er trygg på at Frp tar –uansett utfall sa Freiberg.

Med «uansett utfall» tenker Freiberg på merknadene som Stortinget har vedtatt knyttet til langdtidsplanen for Forsvaret.

– Dersom tallgrunnlaget ikke stemmer skal saken tilbake til stortinget, sier Freiberg.

Utover det vil han ikke utdype dette, men viser til at Nordland Frp har vært krystallklar i om hva fylkespartiet mener om saken.

– Berører meg

– Som vesteråling er jeg opptatt av Andøya, det både opptar meg og berører meg, og jeg valgte å bruke tid på Andøy fordi det partiet jeg tilhører skal stille opp for Andøy. Som 1. kandidat og mulig stortingsrepresentant etter valget, er dette noe som opptar meg, sier Freiberg.