Mandag ble skiltene skrudd ned av veggen på utsiden av bygget i Straumsjøen. Tirsdag ryddet politiet seg ut av lokalet.

Vi flytta ut i dag. Det betyr at kontoret i den form det har hatt, nå er avviklet, sier tidligere Bø-lensmann, Leif Håvard Halland.

Seks kontorplasser

Ifølge den erfarne politmannen var ikke utflyttingen en stor og omfattende siden lokalet er av begrenset størrelse og kun var åpent en gang i uka.

Vi hadde seks kontorplasser i lokalet og i den forbindelse var det en del møblement som skulle ut. Alt dette har blitt flyttet over til Sortland, forteller Halland.

Han synes det er en anelse trist å pakke ned lensmannssakene, men samtidig skuer han fremover.

–  Det er alltid vemodig å flytte fra en god arbeidsplass. Men samtidig er det slik situasjonen er. Nå er det en ny tid og vi må se fremover, sier han.

Kontraktsforhold

Nedleggelsen av lensmannskontoret i Bø er en del av omorganiseringen som følger med den nye politireformen. I tillegg til lensmannskontoret i Bø, blir også kontorene i Lødingen og Hadsel nedlagt i løpet av kort tid.

Den offisielle nedleggingsdatoen for kontoret i Bø var i utgangspunktet først om en uke.

At vi flytter nå har med kontraktsforholdene opp mot leietaker å gjøre, sier Halland.

Når han skuer tilbake på de fem årene som han har vært lensmann i Bø, har Halland nesten utelukkende positive minner.

Det har vært en flott kommune i jobbe og å være lensmann i. Når man i tillegg er bøfjerding selv, så vet man hvordan folk er. Stort sett har det vært en positiv opplevelse å være der. At kontoret gradvis har blitt utarma har vært noe problematisk overfor publikum, men det håper jeg går seg til, sier han.

Politikontakt

Selv om lensmannen og politiet forsvinner fra Bø på permanent basis, betyr ikke det at folk i kommunen mister muligheten til daglig kontakt med lovens lange arm. Halland minner om at Bø, i likhet med alle andre kommuner i landet, skal få en såkalt politikontakt.

Intensjonen med politikontaktene er at de skal være et bindeledd mellom politiet, innbyggerne og de ulike aktørene i den enkelte kommune, inkludert i kommuner der politiet ikke har lensmannskontor eller politistasjon. Politikontaktene skal være uniformert, og til stede i kommunen en eller flere dager i uken. Han eller hun skal ha faste møtepunkter og følge opp forpliktende avtaler mellom politiet og kommunen. Eksakt når en slik kontakt kommer til Bø og hvor mye vedkommende skal være her, er ikke klart.

Det er litt for tidlig å si noe om nå siden alt ikke er på plass i den forbindelse, opplyser Halland.

-Skal bli mer synlige

Et av målene til Politidirektoratet i forbindelse med den nye reformen, er at politiet skal bli mer synlige ute i distriktene. Enkelte synes kanskje det høres noe snodig ut når en rekke lensmannskontorer forsvinner og nærmeste politistasjon i flere tilfeller er lokalisert milevis unna.

Vi skal bli mer synlige og være mer på de enkelte stedene, inkludert i Bø. Dersom vi ikke gjør det og ordningen ikke fungerer, så har vi feilet, slår Leif Håvard Halland fast.