Les også: - Vindmøllene dekker 7.400 husstander. Det sier noe om viktigheten