Nyansatt kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og integrering i Øksnes, Johanne Jakobsen, er ute av ledelsen i Øksnes kommune et halvt år etter at hun begynte i jobben.

Jakobsen kom fra stillinga som rektor ved Voksenopplæringa på Sortland, og tok over som kommunalsjef i Øksnes i september i fjor etter at Erland Elvenes gikk av med pensjon.

I neste ukes møte i partssammensatt utvalg vil pedagogisk konsulent i kommunen, Lill Sørensen, formelt bli konstituert som ny kommunalsjef.

Ute 1. mars

Fungerende rådmann Elise Gustavsen er ordknapp i saken.

– Arbeidsforholdet hennes(Jakobsens red.anm.) opphørte 1. mars. Lill Sørensen er konstituert som ny kommunalsjef, sier Gustavsen.

– Hvorfor er arbeidsforholdet avsluttet?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier rådmannen.

Omrokkeringer

Etter at rådmann Just Hjalmar Johansen av ukjente grunner fratrådte sin stilling før jul, med 2,5 år igjen av sitt åremål, har det vært omrokkeringer internt i administrasjonen. Kommunalsjef for helse og sosial, Elise Gustavsen, har siden desember fungert som rådmann. Hennes kommunalsjefstilling er midlertidig overtatt av enhetsleder for hjemmetjenesten, Camilla Waagbø. Personalsjef Linda Rasmussen er også konstituert som assisterende rådmann.

– Det er veldig mye omrokkeringer internt i kommunen nå. Hvordan påvirker det driften?

– Det går veldig bra. Øksnes kommune har hatt stabile arbeidsforhold over tid.  Den siste tiden har det vært noen omrokkeringer, noe vi har vært forskånet for frem til nå. Så det er naturlig at det forekommer. Men vi har mange dyktige fagfolk og ledere på huset som har kompetanse til å steppe inn. Det er defintivt ingen kaostilstand her, sier Gustavsen.