Partiets programkomité la mandag fram det de kaller en tredelt løsning i spørsmålet om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Dette er et særlig sårbart område der det er behov for å vise stor varsomhet, særlig hva gjelder de viktige fiskeriinteressene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding om saken fra partiet.

I dagens partiprogram sier partiet et tydelig ja til konsekvensutredning av de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Blir programkomiteens forslag vedtatt på vårens landsmøte, snur partiet i saken.

Vesterålen vernes

I forslaget, som skal behandles på partiets landsmøte i april, gis havområdene utenfor Vesterålen og Senja er foreløpig vern.

– Det åpnes ikke for konsekvensutredning av Nordland 7 og Troms 2 i neste stortingsperiode. For disse områdene vil vi vente på oppdatert kunnskap i den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal revideres i kommende stortingsperiode. Først etter at denne kunnskapen er oppdatert, vil vi vurdere om det er forsvarlig å åpne for konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i disse områdene, skriver partiet i en pressemelding.

Havområdene i Nordland 6, helt sør i Lofoten, åpnes for konsekvensutredning.

– Dette området ligger lengst fra Lofoten-området. Det ligger nærmest områder hvor det allerede utvinnes olje og gass i dag og hvor vi har infrastruktur på plass for petroleumsvirksomhet. Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet derfor færre. Kombinert med strenge krav til seismikk og samarbeid med fiskerinæringen, mener vi en konsekvensutredning i dette området er forsvarlig. Konsekvensutredning skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas, skriver partiet.

Petroleumsfri sone

Den tredelte løsningen programkomiteen i Arbeiderpartiet la frem mandag innebærer også at det gis støtte til å etablere Lofotodden nasjonalpark, hvor et belte på 50 kilometer ut fra land gjøres til en petroleumsfri sone.

– Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område. Med dette sørger vi for at mye av den mest verdifulle naturen i Lofoten-området får en sterk beskyttelse. Slik ønsker vi å sørge for at selve Lofoten blir oljefritt. Her legger vi stor vekt på hensynet til fiskenæringen, reiselivet og vernet av de unike naturområdene på og rundt Moskeneshalvøya, skriver partiet.

Skal gi ringvirkninger lokalt

En eventuell oppstart av olje- og gassproduksjon i området sør for Lofoten må behandles på et nytt Ap-landsmøte.

– Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet skal gi sterkere ringvirkninger lokalt i Nord-Norge og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette, sier partileder Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

– Vi følger opp partiets lange tradisjon med å gå skrittvis, forsiktig og kunnskapsbasert fram. Det handler om å utnytte olje- og gassressurser til gagn for fellesskapet, næringsvirksomhet og arbeidsplasser på en måte som ikke kommer i konflikt med fiskeri, reiseliv og naturinteresser. Arbeiderpartiets tredelte løsning ivaretar disse hensynene, sier Støre.

AUF vil verne hele Nordland 6

Den tredelte løsningen er en del av forslaget til partiprogram for perioden 2017-2021. En samlet programkomité, med unntak av AUFs representant, stilte seg bak løsningen.

AUF-leder Mani Hussaini, som ikke kunne støtte forslaget, sier til Dagsavisen han vil kjempe for at partiet også skal si nei til konsekvensutredning i områdene sør for Lofoten.

– Det er ikke et kompromiss så lenge det innebærer en konsekvensutredning av områdene sørvest for Lofoten. Dette er et område oljeindustrien har sikla på lenge. Allerede i 2011 sa de at de var villig til å oppgi kampen om Nordland 7 og Troms 2, så lenge de fikk Nordland seks. Dette er også det viktigste yteområdet for tosk og hyse langs kysten. Derfor blir det ikke et kompromiss for oss så lenge dette er med, sier Hussaini til Dagsavisen.