Elevrådsleder Sivert Berg, lærer Hjørdis Nilsen og fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo. Foto: Harald Heieraas ,Trygg Trafikk

Det er tredje gang Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg arrangerer Bussvettaksjonen, og i år var det 36 skoler med fra hele fylket.

Skape gode holdninger

- Bussvettaksjonen går ut på å skape gode holdninger hos elevene i forbindelse med kjøring med skolebuss. Det er lagt vekt på hvordan elevene opptrer i forbindelse med busskjøring; blant annet har man jobbet med oppførsel ved busstoppen og inni bussen, samt bilbeltebruk, forteller fylkesråd for samferdsel og leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Tove Mette Bjørkmo ifølge en melding på fylkeskommunens hjemmesider.

Flere nestenulykker

- De senere årene har det vært flere nestenulykker i forbindelse med skolebusskjøring. Elever har nesten blitt påkjørt av biler som har passert skolebussen på busstoppet. I de fleste tilfeller er det elever som har forsøkt å gå over veien før bussen har kjørt, forteller Bjørkmo.

Lederen av trafikksikkerhetsutvalget sier at alle involverte i aksjonen gjør en viktig jobb.- Det å arbeide praktisk med å få en tryggest mulig skoleveg, samt å ha fokus på Bussvett gir resultater. Det vil bidra til at blant annet elever, lærere og busselskap blir mer bevisst på trafikksikkerheten ved kjøring av skolebarn, mener Bjørkmo.

Premiering

- Elever og lærere ved Sandnes skole har gjort en flott innsats i forbindelse med Bussvett 2014. Premien på 7000 kroner skal brukes til sosiale aktiviteter, og kanskje noe som har med trafikksikkerhet å gjøre, men dette skal skolen selv avgjøre, understreker Bjørkmo.I Vesterålen deltok fire skoler i Bussvett 2014. Bussvettaksjonen skjer i samarbeid med busselskapene, politiet og Trygg trafikk.

I løpet av april og mai skal det deles ut premie til de beste skolene i fem andre regioner i Nordland.