- Vi har avhørt hundeeier og sauebonden som skjøt hunden. Vi har nå gjort det vi skal i saken. Det er nå en jurist som vil ta stilling til hva som skjer videre, sier Bjørn Larsen i politiet til VOL.

Ifølge Larsen vil det ta opp mot en måned før en avgjørelse om hva som skjer videre blir tatt.

Les også: - Saueeier Skjøt hund

- Har du sett denne hunden?

Skutt

Det var i helga elghunden Shila ble meldt savnet av eier Raymond Nikolaisen etter en tur på hytta i Osvolddalen. I løpet av søndagen kom det frem at en sauebonde hadde skutt hunden etter at den etter det VOL kjenner til angivelig skal ha jaget sau.

VOL har prøvd å få kontakt med sauebonden både mandag og tirsdag uten hell.

Lokale forskrifter

Sortland kommune har lokale forskrifter for hundehold.Den lokale forskriften er fastsatt med hjemmel i hundeloven av 4. juli 2003.Forskriften fastsetter at i Sortland er det båndtvang i utmark der storfe, hest og sau beiter fra 1. april til 1. november. På innmark, i nærheten av inngjerda områder der det går beitedyr, er det båndtvang hele året. Det samme gjelder i boligområder og andre regulerte områder. Forskriften presiserer at Hinnøya er reinbeiteområder. Hundeloven har egne bestemmelser om sikring av hund i reinbeiteområder.

Lokal forskrift for hundehold i Sortland kommune finner du på Sortland kommune sine hjemmesider