Andøy passerte 9,3 millioner kilo så langt i år, med 1.663 millioner kilo forrige uke.

Hysefangstene har tatt seg opp. Totalen for 2016 for Øksnes utgjør nesten tre millioner kilo, mens de samlede seifangstene omtrent ligger på samme nivå som i forrige uke.

Den samlede verdi av årets torskefangster levert i Øksnes utgjør 194,5 millioner kroner.

I Lofoten er det Flakstad som topper lista for leveranser av torsk, med totalt vel tre millioner kilo ved utgangen av uke 9.